Bengt Lindskog
Foto: Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet

Bengt I Lindskog, professor, medicinhistoriker och kirurg, har avlidit. Bengt I Lindskog, som redigerat »Medicinsk terminologi« sedan 1974, var docent i kirurgi vid Lunds universitet, professor i medicinens historia vid Köpenhamns universitet och medlem av Svenska läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård sedan dess start 1987 och slutade som dess ordförande 2002. Han var också en av grundarna av Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet, som bildades 1964. Bengt I Lindskog blev 92 år gammal.

»Medicinsk terminologi« har anor som går tillbaka till 1926, då den första upplagan av boken gavs ut. Nya, reviderade upplagor ges ut med jämna mellanrum, och boken är i sin nuvarande form inne på sjunde upplagan, som utkom 2020.