Claes Henrik Dohlman, 2007. Foto: Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet

Den svensk-amerikanske ögonläkaren, professor emeritus Claes Henrik Dohlman, skänkte nyligen två miljoner kronor till Katedralskolan i Lund, där han tog sin studentexamen 1942. Pengarna ska användas till premier för elever som utmärkt sig i naturvetenskapliga ämnen, och Katedralskolan räknar med att kunna dela ut medel redan under juni 2022.  Dohlmans donation är ett sätt att visa hans tacksamhet över åren på skolan.

Claes Henrik Dohlman är sedan början av 1950-talet verksam i USA som ögonkirurg vid Harvard Medical School. Han är också hedersledamot i Sveriges ögonläkarförening och har kallats för »den moderna hornhinnevetenskapens fader«. 

Claes Henrik Dohlman fyller 100 år i september 2022.