Förutom revisioner av samtliga kapitel finns fem nya kapitel: ÖNH, barnkirurgi och barnurologi, kirurgiska syndrom och eponymer, postoperativa komplikationer samt ett introducerande kapitel med tips inför arbetet som under- eller AT-läkare på kirurgakuten. 

Författare till skriften är Gustaf Drevin (AT-läkare, Visby lasarett), Henrik Lambert (specialist i internmedicin, ST-läkare i anestesiologi, Norrtälje sjukhus), Clara Svenberg Lind (specialist i ÖNH, Karolinska universitetssjukhuset) och Folke Hammarqvist (överläkare, Karolins­ka universitetssjukhuset).

Handboken kommer att publice­ras på www.kunskapsstodforvardgivare.se, och även tryckas som fysisk bok.