Bortvald. Foto: Mostphotos

Alternativt urval till läkarutbildningen har erbjudit möjligheten att bredda rekryteringen. Karolinska institutet (KI) har använt sig av alternativt urval vid antagning till läkarprogrammet i 30 år. Göteborg, Linköping och Umeå har också använt sig av intervjuer. Minst två tredjedelar av dem som har gått vidare till intervju har sållats bort. 

Med åren har vi blivit många läkare som sökt och befunnits mindre lämpliga. Vi har kommit in på läkarutbildningen i alla fall. Vi har blivit AT-läkare, specialister och överläkare. Säkert någon professor. 

»Någonstans i mig känner jag ett styng över att jag har granskats och ansetts mindre lämplig att vara läkare«, sa en kollega vid lunchbordet härförleden. En fantastisk kollega. Superkompetent, supertrevlig, fin med patienter, personal och kandidater. 

Själv fick jag en tung refus på prov- och intervjubaserat urval (PIL) till läkarprogrammet på KI vid sekelskiftet. En känd psykolog och författare sågade mig vid fotknölarna. Det var i alla fall så det kändes. Hon hade säkert rätt, jag var inte särskilt mogen. Jag blev visserligen »särskilt lämplig« vid ett annat lärosäte, och »extra lämplig« vid ett tredje. Jag kom in i Lund, som inte tillämpade särskilt urval. Alla läkarstudenter i samma båt, meriter reducerade till nummer. 

Ibland drömmer jag om att samla ihop en »Salon des Refusés« med oss läkare som en gång har förkastats. Vad blev det av oss? Är vi andra klassens kollegor? Har vi efterlämnat missnöjda patienter och anmälningsfall? Hur ser vår socioekonomiska bakgrund ut? Känner vi alla osäkerhet i vår yrkesutövning efter att ha valts bort på särskilt vis?  

Ett examensarbete av Hampus Löfqvist och Saqib Sandhu (Stockholms universitet; 2020) om PIL vid KI pekade på den framtida forskningsmöjligheten att göra en intervjustudie med sökande som inte kommit in. Vad hände sedan? 

20 år senare kan jag se intervjuantagningen som en anställningsintervju. Personkemi och tur är också viktiga. Jag har blivit granskad och godkänd i en rad andra instanser. Antagningsenheten, fas-tentan, legitimationen, disputationen. Patienterna tillfrisknar och mina blommor växer. 

Intervjun, till skillnad från antagningsenhetens datorer, har ett personligt ansikte. Det är därför det fortfarande svider.