Historien bakom 1923 års Nobelpris i fysiologi eller medicin, »För upptäckten av insulin«, erbjuder såväl intressant information som lärdom. Det råder ingen tvekan om att upptäckten av insulin var av en sådan vikt att den förtjänade ett Nobelpris. Detta pris, som alltså utdelades för 100 år sedan, är så vitt kan bedömas det där tiden mellan själva upptäckten och tillkännagivandet av Nobelpriset varit allra kortast.Upptäckten gjordes sommaren 1921, den första patienten behandlades i januari 1922 och de första publikationerna skrivna av dem som tilldelades priset kom ut samma år. Priset är inte bara det snabbast utdelade utan också ett av de mest omdebatterade. Diskussionen har därvid hela tiden kretsat kring vilka som rätteligen borde ha fått dela äran av denna mycket betydelsefulla upptäckt.

I vår bilddokumentär (se länkar nedan) redogörs, sett ur dagens perspektiv, för de problem som var förenade med detta Nobelpris. Utvecklingen av kunskapen om diabetes fram till början av 1920-talet sammanfattas, Nobelverksamhetens vid Karolinska institutet utvärdering skärskådas och så fästs blicken på senare framsteg som byggt på upptäckten av insulin och som varit av stor betydelse för behandlingen av diabetes.

 

Engelsk version: 

Svenska versioner (en lång och en kort):