Pollock: Nyskapande konstnär i tvekamp med sin alkoholism

Jackson Pollock: Nyskapande konstnär i kamp med sin alkoholism

Den amerikanska konstnären Jackson Pollock är känd för sina stora abstrakta målningar med mycket färg. Det tog tid för honom att hitta sitt konstnärliga uttryck, och samtidigt levde han större delen av livet med alkoholmissbruk. Psykiatern och beroendeläkaren Lars Sjöstrand berättar här om Pollocks konst, hans alkoholism och levnadsöde.

Pesten kom tidigt till Öland

Pesten drabbade Öland hårt

Pestutbrott bland människor förekommer fortfarande på vissa håll i världen. När Sverige hade sitt senaste utbrott åren 1710–1713 drabbades landets befolkning hårt – och effekterna för Ölands befolkning blev svåra.

Det var hundskatten som bekostade vård av skrofulösa barn på sanatoriet Helsan

Hundskatten bekostade vården av skrofulösa barn på kustsanatoriet Helsan

»Sanatoriet, företrädesvis afsedt för fattiga skrofulösa [1] och rakitiska barn, har en härlig belägenhet vid norra stranden af Storvarpsfjärden af Bottniska viken ungefär tre kilometer från byn Dalkarlså i Bygdeå socken. Marken, hvarpå sanatoriet är uppfördt, utgöres av sandblandad lera på klippgrund. Mot norr och öster skyddas det af skogklädda höjder. Söder och vesterut sluttar […]

Neurologisk sjukdom orsak till start på häxprocesserna?

Var neurologisk sjukdom orsak till starten på häxprocesserna?

När 15-åriga Erik Eriksson vallade sin boskap i skogen fick han flera gånger egendomliga syner, vilka sedan fick stor betydelse för hans vittnesmål vid häxprocesserna. Neurologen Pontus Wasling ställer sig frågan vad det egentligen var för syner Erik drabbades av – och ger en möjlig förklaring. (4 kommentarer)

Robert Koch, arseniken och koncentrationslägren

Nobelpristagaren Robert Koch – tuberkelbakterier och arsenik

Robert Koch var den tyska läkaren som kunde visa att tuberkelbakterien orsakade tuberkulos, en beviskedja som sedan kunde tillämpas även på andra sjukdomsalstrande mikrober. Koch fick Nobelpriset 1905, men hans insatser för att förebygga och kontrollera den afrikanska sömnsjukan i de dåvarande tyska kolonierna är ett mörkt kapitel. (2 kommentarer)

Tillfället när läkares specialistkompetens blev relevant

Tillfället när specialistkompetens för läkare helt plötsligt blev relevant

Pensionerade röntgenläkaren Mats Asztély berättar här om tillfället när specialistkompetens för läkare helt plötsligt blev relevant.

Hornhinnespecialist donerar två miljoner till sin gamla skola

Hornhinnespecialist donerar två miljoner till sin gamla skola

Den svensk-amerikanske ögonläkaren, professor emeritus Claes Henrik Dohlman, skänkte nyligen två miljoner kronor till Katedralskolan i Lund.

Författaren till »Medicinsk terminologi« har avlidit

Författaren till »Medicinsk terminologi« har avlidit

Bengt I Lindskog, professor, medicinhistoriker och kirurg, avled nyligen.

Bok om primärvård läggs i tidskapsel

Bok om primärvården läggs i tidskapsel

Medarbetare på Knivsta läkargrupp, Praktikertjänst, har tillsammans skrivit en bok om hälso- och sjukvården, som tillsammans med annat material kommer att placeras i en »tids­kapsel« och inte öppnas förrän om 100 år.

Uppdaterad kirurgisk handbok

Nu publiceras den fjärde upplagan av behandlingskompendiet »Akut kirurgi«, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Ny avhandling om svenska läkares politiska engagemang åren 1930 till 1960

Ny avhandling om svenska läkares politiska engagemang 1930–1960

Avhandlingen »Vita rockar och mörka skuggor« visar prov på att historien sällan är svart eller vit.

Hemospasi – en passé behandlingsmetod

Hemospasi – en passé terapi

En apparat paketerad med märkningen »obegripligheter« funnen vid Blekingesjukhuset i Karlskrona visade sig vara en så kallad »pump för gangränhotade lemmar«. Här kommer en historia om en bortglömd behandlingsmetod. (1 kommentar)

Memerna har gjort människan till vad hon är

Memerna har gjort människan till vad hon är

Medvetande finns inte bara hos människan och andra däggdjur, utan kanske även hos vissa andra djur – om än i olika grader. Men människan har också ett väl utvecklat språk och en kultur – vi har våra »memer«. Memer är idéer av olika slag som sprids mellan hjärnor och muterar, kopplas ihop eller dör ut – precis som gener. (5 kommentarer)

Att titta i den medicinhistoriska brunnen vidgar förståelsen

För drygt 150 år sedan ställde sig Svenska läkaresällskapet bakom Joseph Dieteles kontrollerade studie som visade att åderlåtning tog livet av tre gånger fler patienter med lunginflammation än att inte behandla dem alls. 

Självförbrännande patient med en märklig skaparkraft

Patienten Nils Ferlin: »Ty jag är ganska mager om bena, tillika om armar och hals«

Det är i år 60 år sedan diktaren Nils Ferlin gick ur tiden. Hans verk lever fortfarande kvar; dikterna präglas av en mänsklig, allmängiltig ton som förblir märkvärdigt aktuell även i vår tid. Ferlins liv kantades av svårigheter av olika slag, både fysiska och psykiska sjukdomar, ekonomiska problem och stormiga relationer. Trots den självförbrännande livsstilen fanns länge en märklig skaparkraft kvar.

Mirakelflickan – skör som en fjärilsvinge

Mirakelflickan

Vem har svaret på vad mirakelflickan vill? Vem är hennes sanna vapendragare? Är det verkligen för flickans bästa vi räddar hennes liv i dag? (3 kommentarer)

Ingrid Gamstorps motton för god vård

Ingrid Gamstorps maximer för god vård

Barnläkaren Ingrid Gamstorp (1924–2008) benämns ibland barnneurologins »grand old lady«. Hon är en av de få svenska läkare som gett sitt namn till en sjukdom (Morbus Gamstorp). Men hon är också känd för ett flertal maximer för god vård. (1 kommentar)

Barnläkaren Gustaf Lindberg – framsynt förkämpe för barn

En framsynt förkämpe för barn i Norrköping

Barnsjukvården i Sverige uppvisar en enastående utveckling under de senaste 100 åren [1]. Arbetet har ofta initierats och letts av välutbildade och framsynta barnläkare. En av dessa pionjärer var docent Gustaf Lindberg (1887–1961) i Norrköping. (2 kommentarer)

Filosofen Thomas Thorild ville reformera hela världen

Thomas Thorild – en filosof som önskade reformera hela världen

Att Thomas Thorild var författare och filosof minns kanske många från gymnasiets litteraturhistoria. Att han dessutom skrev en handbok om levnadsvanor är nog mindre känt – en skrift som skiljer sig från vad tidens store auktoritet Linné lärde ut.

Covidpatient berättar om sina drömmar och hallucinationer

Drömmar, hallucinationer, eller … ?

Leif Hoffmann drabbades av covid-19 tidigt under pandemin och låg i fyra veckor i respirator. Här följer hans berättelse av de drömmar och hallucinationer han upplevde när han låg nedsövd.