Svenska motorcykelambulanser räddar liv i Afrika

Svenska motorcykelambulanser räddar liv i Afrika

Just nu pågår ett livräddningsprojekt med svenska motorcykelambulanser i ett flertal länder i Afrika. Syftet är framför allt att hjälpa kvinnor att ta sig till sjukhus eller hälsocentral i händelse av komplikationer i samband med graviditet och förlossning. Den specialkonstruerade ambulansen kan ta sig fram i ofarbar terräng och rädda liv.    (2 kommentar)

En svensk lärostol i humanism och hälsa

En svensk lärostol i humanism och hälsa

Den franska filosofen och psykoanalytikern Cynthia Fleury har en unik professur i »humanité et santé« i Paris och beskriver bland annat hur man kan sätta in sjukdomsyttringar, akuta som kroniska, i sitt samhälleliga sammanhang. En lärostol som hennes borde inrättas även i Sverige, anser Clarence Crafoord, pensionerad psykiater och psykoanalytiker.

Hur sjuk var Alexander den store?

Hur sjuk var Alexander den store?

Världserövraren Alexander den store dog ung – bara 33 år gammal. En analys av källor som skrevs hundratals år efter hans död avslöjar dock att han kan ha haft en lång rad fysiska och psykiska sjukdomar som i dag finns uppräknade i diagnosbibeln ICD-10. (1 kommentar)

Vänsterhänt må vara hänt

Vänsterhänt må vara hänt

Höger hand är bra, vänster hand är illa, sägs det. Mekanismen bakom hänthetens lateralisering hos oss människor är fortfarande oklar; nio av tio individer i arten Homo sapiens är högerhänta medan fördelningen bland aporna är cirkus »fifty-fifty«. Varför? Stephan Rössner, senior professor, skildrar ett ett urgammalt mysterium.(12 kommentar)

Historien bakom en röntgenbild

Historien bakom en röntgenbild

En inramad reproduktion av en av Sveriges första röntgen-bilder återkallar minnen om våldsbrott, rättegång, medicinsk excellens och liv som förändrades i grunden. Ulf Johnson, röntgenläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala, berättar en mörk historia.

Behovet att sörja barn som aldrig kom till världen

Behovet att sörja barn som aldrig kom till världen

Finns det behov av att få sörja barn som aldrig kom till världen? Hur får man i så fall reda på var man kan få göra det? Om barnminnesplatser i Sverige och den praxis som tillämpas skriver Astrid Andersson Wretmark, tidigare sjukhuspräst, och Barbro Wijma, senior professor, obstetrik och gynekologi.

En tröst i saknaden efter någon man inte minns

En tröst i saknaden efter någon man inte minns

Ett syskon som dör innan man själv är född kan följa med genom livet som en saknad efter någon man inte minns. Tröst finns att hämta i litteratur och konst som visar att man inte är ensam, menar Ihsan Sarman, pensionerad barnläkare.  (1 kommentar)

Gustave Flauberts epilepsi – en familjehemlighet

Gustave Flauberts epilepsi – en familjehemlighet

Epilepsi var en gåtfull sjukdom i slutet på 1800-talet. Få kände till att den franske författaren Gustave Flaubert led av den – hans epilepsi var något av en familjehemlighet som ömsom sporrade, ömsom hämmade hans kreativitet. Shala Ghaderi Berntsson, docent, och Anne Marie Landtblom professor i neurologi, berättar om Flauberts liv med diagnosen.

På plats i svältkatastrofens Biafra – för 50 år sedan

På plats i svältkatastrofens Biafra – för 50 år sedan

I år är det 50 år sedan Kjell Asplund, professor emeritus, var på plats i svältkatastrofens Biafra – en kortlivad självständig stat i Nigerias östra delar – i Västafrika. Han minns hur han som nybakad läkare tillsammans med kollegerna i Röda Korsets team av hjälparbetare gjorde vad han kunde för att rädda liv och lindra svältens konsekvenser.

Ingen levande varelse föds uppdelad i kropp och själ

Ingen levande varelse föds uppdelad i kropp och själ

»Efter en tid insåg jag att ingen levande varelse föds cartesianskt uppdelad i kropp och själ«, skriver Olle Hellström i en tillbakablick på en lång karriär som allmänläkare. Förståelse av psykosomatikens väsen var alltid en målsättning i hans kliniska arbete. 

Forskare och framsteg i kärlkirurgins historia

Forskare och framsteg i kärlkirurgins historia

Många forskare gjorde ett stort antal betydande framsteg innan kärlkirurgin kunde bli en egen specialitet. David Bergqvist, professor emeritus kirurgi, räknar upp milstolparna på vägen mot dagens moderna hantering. (1 kommentar)

Tre generationer i samma pek

Tre generationer i samma pek

Det torde höra till ovanligheterna att tre generationer av läkare finns med i en och samma publikation. Så är emellertid fallet i en artikel i Journal of Urology.(1 kommentar)

Livläkarens sommarnöje – skärgårdens äldsta vandrarhem

Livläkarens sommarnöje – skärgårdens äldsta vandrarhem

Livmedikus Anshelm Larsson (1871–1957) var »skandalprinsen« Wilhelms läkare – och en stor skärgårdsvän. Han köpte några öar i Stockholms skärgård och bosatte sig där från vår till höst. I dag är huset skärgårdens äldsta vandrarhem.(1 kommentar)

Neuroteologi – andligt vetande grundad på kunskap om hjärnan

Neuroteologi – andligt vetande grundad på kunskap om hjärnan

Neuroteologi är andligt vetande baserat på vår kunskap om den mänskliga hjärnan. Kan begreppet vara utgångspunkten för en enhetlig religion för upplysta människor? Neurologerna Birgitta Söderfeldt och Anne-Marie Landtblom diskuterar ett mångdimensionellt uttryck myntat av författaren Aldous Huxley.(5 kommentar)

Gott öga till italiensk ögonvård

Gott öga till italiensk ögonvård

Drabbad av plötslig glaskroppsavlossning under en vistelse i Norditalien fick Kristina Söderlind Rutberg, pensionerad läkare från Uppsala, en ofrivillig inblick i den italienska vardagssjukvården. I dag har hon ett gott öga till den verksamheten. (3 kommentar)

Idyllens mörker – Birger Sjöbergs dödliga depression

Idyllens mörker – Birger Sjöbergs dödliga depression

Diktaren Birger Sjöberg dog för ganska precis hundra år sedan på Stadshotellet i Växjö. Hans kreativitet som författare både sporrades och hämmades av ett bipolärt syndrom som påverkade hela hans liv. Lars Sjöstrand, psykiater och beroendeläkare, berättar om mannen, verken och sjukdomen. (3 kommentar)

»… en vision av livet som en stor oförklarlig hemlighet«

»… en vision av livet som en stor oförklarlig hemlighet«

Sjömannen och börsmäklaren Paul Gauguin blev sedermera världsberömd konstnär parallellt med sin jakt på frihet och lycka på en söderhavsö. Friheten innebar också ekonomisk och medicinsk utsatthet, och till slut undergång i konstprojektet att återge en vision av livet som en stor oförklarlig hemlighet. 

Fokus på individen – framtidens melodi inom psykiatrisk behandling

Fokus på individen – framtidens melodi inom psykiatrisk behandling

Definitionen av psykisk sjukdom har avgörande betydelse för vårdens organisation och utformningen av behandlingsutbudet. Personcentrerad vårdideologi är en väg vidare för psykiatrin, anser författarna till denna artikel om skilda förhållningssätt till psykopatologin.(7 kommentar)

Dr Ott – den förste laparoskopisten?

Dr Ott – den förste laparoskopisten?

Lätt att bli bortglömd om man är långt före sin tid. Den sanningen gäller för dr Dimitrij Oscarovic Ott, på sin tid en av Tsarrysslands framstående läkare. I dag pekar mycket på att dr Ott var världens förste laparoskopist. Bengt Uvelius, urolog på Skånes universitetssjukhus, Lund/Malmö, berättar om en originell klinisk forskare.

En orolig allmänmedicinläkare som randar på kvinnokliniken

En orolig allmänmedicinläkare som randar på kvinnokliniken

Efter kriget 2003, i hemlandet Irak, är gynekolog ett yrke nästan uteslutande för kvinnor. ST-allmänläkaren Zeyad Albadri blev mer än tankfull när handledaren i Sverige föreslog att han skulle randa även på en kvinnoklinik.(1 kommentar)