En tröst i saknaden efter någon man inte minns

En tröst i saknaden efter någon man inte minns

Ett syskon som dör innan man själv är född kan följa med genom livet som en saknad efter någon man inte minns. Tröst finns att hämta i litteratur och konst som visar att man inte är ensam, menar Ihsan Sarman, pensionerad barnläkare.  (1 kommentar)

Gustave Flauberts epilepsi – en familjehemlighet

Gustave Flauberts epilepsi – en familjehemlighet

Epilepsi var en gåtfull sjukdom i slutet på 1800-talet. Få kände till att den franske författaren Gustave Flaubert led av den – hans epilepsi var något av en familjehemlighet som ömsom sporrade, ömsom hämmade hans kreativitet. Shala Ghaderi Berntsson, docent, och Anne Marie Landtblom professor i neurologi, berättar om Flauberts liv med diagnosen.

På plats i svältkatastrofens Biafra – för 50 år sedan

På plats i svältkatastrofens Biafra – för 50 år sedan

I år är det 50 år sedan Kjell Asplund, professor emeritus, var på plats i svältkatastrofens Biafra – en kortlivad självständig stat i Nigerias östra delar – i Västafrika. Han minns hur han som nybakad läkare tillsammans med kollegerna i Röda Korsets team av hjälparbetare gjorde vad han kunde för att rädda liv och lindra svältens konsekvenser.

Ingen levande varelse föds uppdelad i kropp och själ

Ingen levande varelse föds uppdelad i kropp och själ

»Efter en tid insåg jag att ingen levande varelse föds cartesianskt uppdelad i kropp och själ«, skriver Olle Hellström i en tillbakablick på en lång karriär som allmänläkare. Förståelse av psykosomatikens väsen var alltid en målsättning i hans kliniska arbete. 

Forskare och framsteg i kärlkirurgins historia

Forskare och framsteg i kärlkirurgins historia

Många forskare gjorde ett stort antal betydande framsteg innan kärlkirurgin kunde bli en egen specialitet. David Bergqvist, professor emeritus kirurgi, räknar upp milstolparna på vägen mot dagens moderna hantering. (1 kommentar)

Tre generationer i samma pek

Tre generationer i samma pek

Det torde höra till ovanligheterna att tre generationer av läkare finns med i en och samma publikation. Så är emellertid fallet i en artikel i Journal of Urology.(1 kommentar)

Livläkarens sommarnöje – skärgårdens äldsta vandrarhem

Livläkarens sommarnöje – skärgårdens äldsta vandrarhem

Livmedikus Anshelm Larsson (1871–1957) var »skandalprinsen« Wilhelms läkare – och en stor skärgårdsvän. Han köpte några öar i Stockholms skärgård och bosatte sig där från vår till höst. I dag är huset skärgårdens äldsta vandrarhem.(1 kommentar)

Neuroteologi – andligt vetande grundad på kunskap om hjärnan

Neuroteologi – andligt vetande grundad på kunskap om hjärnan

Neuroteologi är andligt vetande baserat på vår kunskap om den mänskliga hjärnan. Kan begreppet vara utgångspunkten för en enhetlig religion för upplysta människor? Neurologerna Birgitta Söderfeldt och Anne-Marie Landtblom diskuterar ett mångdimensionellt uttryck myntat av författaren Aldous Huxley.(5 kommentar)

Gott öga till italiensk ögonvård

Gott öga till italiensk ögonvård

Drabbad av plötslig glaskroppsavlossning under en vistelse i Norditalien fick Kristina Söderlind Rutberg, pensionerad läkare från Uppsala, en ofrivillig inblick i den italienska vardagssjukvården. I dag har hon ett gott öga till den verksamheten. (3 kommentar)

Idyllens mörker – Birger Sjöbergs dödliga depression

Idyllens mörker – Birger Sjöbergs dödliga depression

Diktaren Birger Sjöberg dog för ganska precis hundra år sedan på Stadshotellet i Växjö. Hans kreativitet som författare både sporrades och hämmades av ett bipolärt syndrom som påverkade hela hans liv. Lars Sjöstrand, psykiater och beroendeläkare, berättar om mannen, verken och sjukdomen. (3 kommentar)

»… en vision av livet som en stor oförklarlig hemlighet«

»… en vision av livet som en stor oförklarlig hemlighet«

Sjömannen och börsmäklaren Paul Gauguin blev sedermera världsberömd konstnär parallellt med sin jakt på frihet och lycka på en söderhavsö. Friheten innebar också ekonomisk och medicinsk utsatthet, och till slut undergång i konstprojektet att återge en vision av livet som en stor oförklarlig hemlighet. 

Fokus på individen – framtidens melodi inom psykiatrisk behandling

Fokus på individen – framtidens melodi inom psykiatrisk behandling

Definitionen av psykisk sjukdom har avgörande betydelse för vårdens organisation och utformningen av behandlingsutbudet. Personcentrerad vårdideologi är en väg vidare för psykiatrin, anser författarna till denna artikel om skilda förhållningssätt till psykopatologin.(7 kommentar)

Dr Ott – den förste laparoskopisten?

Dr Ott – den förste laparoskopisten?

Lätt att bli bortglömd om man är långt före sin tid. Den sanningen gäller för dr Dimitrij Oscarovic Ott, på sin tid en av Tsarrysslands framstående läkare. I dag pekar mycket på att dr Ott var världens förste laparoskopist. Bengt Uvelius, urolog på Skånes universitetssjukhus, Lund/Malmö, berättar om en originell klinisk forskare.

En orolig allmänmedicinläkare som randar på kvinnokliniken

En orolig allmänmedicinläkare som randar på kvinnokliniken

Efter kriget 2003, i hemlandet Irak, är gynekolog ett yrke nästan uteslutande för kvinnor. ST-allmänläkaren Zeyad Albadri blev mer än tankfull när handledaren i Sverige föreslog att han skulle randa även på en kvinnoklinik.(1 kommentar)

Månens faser, fasor – och medicinen

Månens faser, fasor – och medicinen

Månen på natthimlen har fascinerat människan i alla tider. Myter, drömmar, vidskepelser är kopplade till jordens ärrade satellit, som även tillskrivs förmågan att påverka medicinska tillstånd. En nyligen avslutad konstutställning ger anledning att begrunda månens närvaro i banan runt jorden och i våra inre världar. 

Skämtare och visselblåsare på 1500-talet

Skämtare och visselblåsare på 1500-talet

Utöver sitt yrke som läkare var 1500-talsprofilen och munken François Rabelais en seriös skämtare, författare och visselblåsare – en renässanskämpe med patienter på hela samhällsstegen. Jerker Hanson, pensionerad psykiater, berättar om Rabelais resa och hans humör-höjande pikaresker som genom det befriande skrattet också kunde gälla för vård. (1 kommentar)

Teckningar – i stället för gnäll

Teckningar – i stället för gnäll

Frustration med rådande omständigheter i sjukvården kan uttryckas på flera sätt av de vårdanställda. Gnälla är ett sätt – teckna ett annat. Allmänläkaren och blivande dermatologen Ylva Lundquist valde det senare. Läkartidningen publicerar här ett axplock ur hennes vardagsglimtar. (2 kommentar)

Över Styx – och in i fiktion

Över Styx – och in i fiktion

Livet efter döden kan bli en utdragen historia, i vissa fall sedelärande, i andra rena farsen. Filmer och böcker i fiktionens värld bär syn för sägen, tänkte etikprofessorn Niels Lynøe i sjuksängen när han själv befarade att det kanske drog ihop sig till en flodfärd. (1 kommentar)

Liten skylt – stort budskap

Liten skylt – stort budskap

Alla handikapp är inte synliga, påpekar Lars Breimer, docent, Örebro, som undrar varför en viktig liten skylt som finns på Heathrow flygplats i London saknas till exempel på Arlanda i Stockholm.  (2 kommentar)

Hur många läser en doktorsavhandling?

Hur många läser en doktorsavhandling?

En mening helt utan relevans mitt i doktorsavhandlingen passerade så gott som oförmärkt, låt vara att opponenten satte ett stort frågetecken i kanten. Doktoranden fick sin farhåga bekräftad om att nästan ingen läser en avhandling så noga.