Månens faser, fasor – och medicinen

Månens faser, fasor – och medicinen

Månen på natthimlen har fascinerat människan i alla tider. Myter, drömmar, vidskepelser är kopplade till jordens ärrade satellit, som även tillskrivs förmågan att påverka medicinska tillstånd. En nyligen avslutad konstutställning ger anledning att begrunda månens närvaro i banan runt jorden och i våra inre världar. 

Skämtare och visselblåsare på 1500-talet

Skämtare och visselblåsare på 1500-talet

Utöver sitt yrke som läkare var 1500-talsprofilen och munken François Rabelais en seriös skämtare, författare och visselblåsare – en renässanskämpe med patienter på hela samhällsstegen. Jerker Hanson, pensionerad psykiater, berättar om Rabelais resa och hans humör-höjande pikaresker som genom det befriande skrattet också kunde gälla för vård. (1 kommentar)

Teckningar – i stället för gnäll

Teckningar – i stället för gnäll

Frustration med rådande omständigheter i sjukvården kan uttryckas på flera sätt av de vårdanställda. Gnälla är ett sätt – teckna ett annat. Allmänläkaren och blivande dermatologen Ylva Lundquist valde det senare. Läkartidningen publicerar här ett axplock ur hennes vardagsglimtar. (2 kommentar)

Över Styx – och in i fiktion

Över Styx – och in i fiktion

Livet efter döden kan bli en utdragen historia, i vissa fall sedelärande, i andra rena farsen. Filmer och böcker i fiktionens värld bär syn för sägen, tänkte etikprofessorn Niels Lynøe i sjuksängen när han själv befarade att det kanske drog ihop sig till en flodfärd. (1 kommentar)

Liten skylt – stort budskap

Liten skylt – stort budskap

Alla handikapp är inte synliga, påpekar Lars Breimer, docent, Örebro, som undrar varför en viktig liten skylt som finns på Heathrow flygplats i London saknas till exempel på Arlanda i Stockholm.  (2 kommentar)

Hur många läser en doktorsavhandling?

Hur många läser en doktorsavhandling?

En mening helt utan relevans mitt i doktorsavhandlingen passerade så gott som oförmärkt, låt vara att opponenten satte ett stort frågetecken i kanten. Doktoranden fick sin farhåga bekräftad om att nästan ingen läser en avhandling så noga.

Det stora vita huset i Kolmårdsskogen

Det stora vita huset i Kolmårdsskogen

Sanatoriet i Kolmårdsskogen öppnades den 25 april 1918 som en i en lång rad sanatorier i Sverige i kampen mot den då obotliga sjukdomen tuberkulos. Den 100-åriga byggnaden vid Bråviken hyser inte längre några patienter utan tjänar som fångvårdsanstalt. Sven-Göran Fransson, docent och överläkare i Linköping, berättar om sjukvård i en svunnen epok.(1 kommentar)

»Man ska ju inte behöva ha ont«

»Man ska ju inte behöva ha ont«

Patienter som besväras av kronisk smärta förväntar sig att läkaren ska »göra något«. Läkaren å sin sida, som vet att förväntan och verklighet sällan överlappar, kan få besvär av emotionell utmattning och andra stressrelaterade symtom när de begränsade terapeutiska möjligheterna är uttömda – och utan effekt. Smärtläkaren Emmanuel Bäckryd berättar om smärtbehandlingens villkor.  (1 kommentar)

Doktorns vampyr – en nidbild av Lord Byron?

Doktorns vampyr – en nidbild av Lord Byron?

Läkaren John William Polidori var med i salongen där Frankensteins monster föddes en dunkel afton 1816. Själv blev doktorn far till en vampyr som i Lord Byrons insinuerade skepnad gjorde litterär succé och fortsätter än i dag att överleva sina dagars upphov.

Fredag när det skymmer

En dikt ur diktsamlingen: »Ett bett i mitt hjärta. Om möten i vården« av Yvonne Jarlvik.

Skeppsläkare för Greenpeace – från Kongo till Antarktis

Skeppsläkare för Greenpeace – från Kongo till Antarktis

Martin Ekdahl, till vardags läkare i Lund, arbetade som skeppsläkare för Greenpeace på två av miljöorganisationens expeditioner 2017 och 2018. Han skriver själv om resorna till Kongo i Afrika och Weddellhavet utanför Antarktis.

I analyserande barnpsykiatrers sällskap

I analyserande barnpsykiatrers sällskap

Att samlas kring filmer på klinikbiblioteket, eller på andra håll, och efteråt dra paralleller relevanta för verksamheten kan ibland vara ett önskvärt inslag i barnpsykiatrins curriculum, skriver Björn Axel Johansson, som har deltagit i flera sådana möten genom åren.   (1 kommentar)

Försök med Minerva – den fjära och den kära

Försök med Minerva – den fjära och den kära

Det krävs mod för att göra den fjära Minerva sin kur. Gudinna som hon är, beskyddare av visdom, konst och hantverk, måste man anstränga sig för att vinna hennes gunst. Ola Sköld, senior professor i mikrobiologi, berättar om några framgångsrika försök.

Producera mera!

En dikt ur diktsamlingen: »Ett bett i mitt hjärta. Om möten i vården« av Yvonne Jarlvik.

»Den särskilda känslan tillsammans med kollegor en dag på jobbet som inte är som alla andra dagar«

»Den särskilda känslan tillsammans med kollegor en dag på jobbet som inte är som alla andra dagar«

Att arbeta under julhelgen inom sjukvården är en speciell upplevelse. En särskild stämning råder, en bredare tystnad, det nedtonade ljuset i juldekorationer i de olika rummen, färre vårdpersonal som håller ställningarna, patienter som vill hem och fira jul men måste ligga kvar över helgdagarna. Känslan genom åren samlas till minnen av en speciell sort som återkommer och känns igen.(1 kommentar)

Doktor Doris känsla för patienten

Doktor Doris känsla för patienten

Promenader i naturen är återhämtning och reflektionstid för Camilla Richardsson, alias Doktor Doris, allmänläkare sedan 25 år. I naturen hittar hon bilder som speglar hennes många reflexioner över patientmöten.(1 kommentar)

Kampen mot aids dröjde – miljontals människor dog

Kampen mot aids dröjde – miljontals människor dog

Samhällets senfärdighet att erkänna och börja bekämpa aids som en virussjukdom i egen rätt kostade hundratusentals liv, bara i USA. Traumat kring homosexualitet och aids, men också okunskap om sjukdomen bidrog till den fördröjningen. Jonas Ludvigsson, barnläkare i Örebro, har läst en prisbelönt bok som skildrar hur aktivister och forskare i samverkan  till slut lyckades tämja aids-epidemin. (1 kommentar)

Byråkratiska barriärer för sjukvården i Palestina

Byråkratiska barriärer för sjukvården i Palestina

Anton Nordeman, läkarstudent på termin 9 vid Linköpings universitet, var utbytesstudent i fyra veckor på det palestinska sjukhuset Al Makassed i Jerusalem. Hans brev berättar om vardagen i en sjukvård inte alltför olik den svenska.

»… för att befria oroliga sinnessjuka från deras olidliga ångest«

»… för att befria oroliga sinnessjuka från deras olidliga ångest«

Lobotomi eller leukotomi är ett hjärnkirurgiskt ingrepp som vill bota eller lindra schizofreni, svår ångest och oro eller andra psykiska sjukdomar. Metoden användes flitigt i Sverige under 1940- och 50-talen.Thomas Skoglund, neurokirurg i Göteorg, har undersökt rapporteringen om lobotomi i den tidens morgontidningar: först hyllande, därefter alltmer omvärderande.

Tortyroffrens verklighet

Tortyroffrens verklighet

Tre läkare verksamma vid Flyktingmedicinsk mottagning och Kris- och traumamottagningen, Närhälsan i Göteborg (VgRegion) åkte sommaren 2018 till Istanbul, Turkiet, för att besöka Human Rights Foundation of Turkey (HRFT) och studera organisationens arbete med att hjälpa tortyroffer med rehabilitering och dokumentation av tortyrskador.(3 kommentar)