Pedagogisk beskrivning av psykopati

Pedagogisk beskrivning av psykopati

I en ambitiöst och pedagogiskt upplagd bok ger författarna en medryckande beskrivning av fenomenet psykopati. Där finns såväl vinjetter som fallskildringar men inte ett spår av psykodynamiskt tänkande, menar Läkartidningens recensent, själv med bakgrund som psykiater och psykoanalytiker. (1 kommentar)

Medicinarminnen som fängslar

Medicinarminnen som fängslar

Medicinprofessorn Gösta Gahrton, tidigare ordförande i Nobelkommittén, berättar om sin gärning i läkekonstens och forskningens tjänst. Den långa karriären gav tillfälle till personliga möten med en lång rad medicinarkollegor, legendariska såväl som bortglömda, men alla intressanta, enligt Läkartidningens recensent. 

»Vid återkomsten från semestern finns där ingen skrivare på mottagningsrummet.«

»Vid återkomsten från semestern finns där ingen skrivare på mottagningsrummet.«

Centrala besparingsåtgärder ökar inte produktiviteten men hjälper kanske personalen att bli av med ett par kilo. Jenny Persson berättar om »pullprint«, »sithskort« och stärkande motionspromenader mellan mottagningsrum och postrum där den gemensamma skrivaren står. (12 kommentar)

»Omedvetet döljer jag min oförmåga genom att förklara att symtom kan vara psykiskt orsakade.«

»Omedvetet döljer jag min oförmåga genom att förklara att symtom kan vara psykiskt orsakade.«

På en mottagning, långt tillbaka i tiden, visade det sig att djävulen i örat på den exalterade skogsarbetaren var mycket mer än ett hjärnspöke – fast ändå mycket liten. Olle Hellström berättar i sin krönika. (2 kommentar)

Blått ljus ger oss vita nätter

Blått ljus ger oss vita nätter

Blått ljus är inte blott ljus utan även en notorisk sömntjuv. Man gör klokt i att släcka bildskärmar och mobiler minst en timme före sänggåendet om man vill slippa ligga sömnlös, tipsar Zeyad Albadri, ST-läkare i Jönköping. (1 kommentar)

»Otydliga besked skapar oroliga patienter som söker sig till både primär- och sekundärvård, ofta genom akutmottagningar.«

»Otydliga besked skapar oroliga patienter som söker sig till både primär- och sekundärvård, ofta genom akutmottagningar.«

Som läkare utbildas man att kartlägga symtom och utreda orsak. Utredningen fortsätter och fortsätter, trots att man alltför ofta träffar patienter med uppenbar icke-somatisk genes till sina besvär. Andreas Skalleberg, ST-läkare i akutsjukvård, berättar i sin krönika hur det kan gå till.   (5 kommentar)

Palliativ vård för optimerad livskvalitet vid demens

Palliativ vård för optimerad livskvalitet vid demens

Demenssjukdomarna är obotliga och leder förr eller senare till döden. Den första boken på svenska om palliativ vård vid demens berättar hur man kan optimera livskvaliteten för demenssjuka i livets slutskede.  

Svenska motorcykelambulanser räddar liv i Afrika

Svenska motorcykelambulanser räddar liv i Afrika

Just nu pågår ett livräddningsprojekt med svenska motorcykelambulanser i ett flertal länder i Afrika. Syftet är framför allt att hjälpa kvinnor att ta sig till sjukhus eller hälsocentral i händelse av komplikationer i samband med graviditet och förlossning. Den specialkonstruerade ambulansen kan ta sig fram i ofarbar terräng och rädda liv.    (2 kommentar)

»Jag låtsas aldrig om det inför patienterna, men ibland framkallar arbetet en nästan smärtsam medkänsla.«

»Jag låtsas aldrig om det inför patienterna, men ibland framkallar arbetet en nästan smärtsam medkänsla.«

Vädret är inte likgiltigt på en geriatikavdelning: hög sommarvärme ger högre dödlighet bland de sköra äldre. Den starka medkänsla man har för patienterna förtar inte vetskapen om att Sverige har ett av världens största koldioxidutsläpp per capita, berättar Fredrika Fabri i sin krönika. (6 kommentar)

Digitaliseringen hotar händigheten

Digitaliseringen hotar händigheten

Hur påverkas händigheten hos »Homo mobilis« i vår nya sköna digitala värld, frågar sig Göran Lundborg, professor emeritus och handkirurg. Många svar på frågan finns i hans nya bok »Handen i den digitala världen«, som anmäls av Läkartidningens recensent.

Medicinska skandaler som drev utvecklingen

Medicinska skandaler som drev utvecklingen

En samling texter med vård- och medicinhistorikern Motzi Eklöf som redaktör berättar om medicinska skandaler och moraliska tveksamheter i Sverige – allt från »THX-doktorn« Elis Sandberg på 60- och 70-talen till Paolo Macchiarini i vår omedelbara samtid.  (1 kommentar)

En svensk lärostol i humanism och hälsa

En svensk lärostol i humanism och hälsa

Den franska filosofen och psykoanalytikern Cynthia Fleury har en unik professur i »humanité et santé« i Paris och beskriver bland annat hur man kan sätta in sjukdomsyttringar, akuta som kroniska, i sitt samhälleliga sammanhang. En lärostol som hennes borde inrättas även i Sverige, anser Clarence Crafoord, pensionerad psykiater och psykoanalytiker.

»Min patient … talar om godhet och omtanke, osjälviskhet och saftsoppa som man får ta så mycket man vill av.«

»Min patient … talar om godhet och omtanke, osjälviskhet och saftsoppa som man får ta så mycket man vill av.«

En »jävlig« dag i jobbet på canceravdelningen, med överbokning och underbemanning i semestertider. Men när en patient med uppenbart svår smärta ler och säger det hon säger, via tolken, tappar man målföret. Nina Cavalli-Björkman berättar i sin krönika.  (3 kommentar)

Sjukvårdens utveckling synad i korthet

Sjukvårdens utveckling synad i korthet

En bok på 400 sidor sammanfattar sjukvårdens utveckling från medeltiden fram till i dag. Perspektiven växlar mellan globalt, nationellt och lokalt, men berättelsen är tillräckligt intressant för att tillfredsställa en medicinhistoriskt nyfiken läsare, enligt Läkartidningens recensent. 

Smartare AI gör sjukvården mänskligare

Smartare AI gör sjukvården mänskligare

En bok om hur tillämpningen av artificiell intelligens inom sjukvården kan göra arbete och liv lättare för medarbetare respektive patienter. Och återinföra förlorad mänsklighet och empati, hoppas Läkartidningens recensent.

Hur sjuk var Alexander den store?

Hur sjuk var Alexander den store?

Världserövraren Alexander den store dog ung – bara 33 år gammal. En analys av källor som skrevs hundratals år efter hans död avslöjar dock att han kan ha haft en lång rad fysiska och psykiska sjukdomar som i dag finns uppräknade i diagnosbibeln ICD-10. (1 kommentar)

»Att hjälpa någon att överleva går gradvis över i att hjälpa någon att själv klara av sitt liv.«

»Att hjälpa någon att överleva går gradvis över i att hjälpa någon att själv klara av sitt liv.«

Inte lätt att sätta sig över sitt kontrollbehov vare sig i rollen som förälder eller i den som läkare. Det lyckas först när man inser vikten av att delegera ansvar till dem som måste anförtros att leva ett eget liv. Ulrika Nettelblad berättar i sin krönika.  (1 kommentar)

Nestor inom narkos minns och berättar

Nestor inom narkos minns och berättar

Anestesiologen Jack Lundström har varit chefläkare vid Skellefteå lasarett, har bedrivit utvecklingsprojekt såväl regionalt som nationellt och har en hel del insikter att förmedla till hälso- och sjukvårdspolitiker liksom till administratörer. Hans nyligen publicerade memoarer uppskattas av Läkartidningens recensent.  (1 kommentar)

Vänsterhänt må vara hänt

Vänsterhänt må vara hänt

Höger hand är bra, vänster hand är illa, sägs det. Mekanismen bakom hänthetens lateralisering hos oss människor är fortfarande oklar; nio av tio individer i arten Homo sapiens är högerhänta medan fördelningen bland aporna är cirkus »fifty-fifty«. Varför? Stephan Rössner, senior professor, skildrar ett ett urgammalt mysterium.(12 kommentar)

»Förstå något mer än vad som skulle ha framgått ur en triageringsalgoritm.«

»Förstå något mer än vad som skulle ha framgått ur en triageringsalgoritm.«

Det är berättelser ur patientens egen mun, inte algoritmer, skattningsskalor och digitala frågeformulär som får doktorn att lyssna och förstå – bli berörd och kanske lägga handen på hjärtat av tacksamhet för förtroendet. Distriktsläkaren Josabeth Hultberg berättar i sin krönika.  (11 kommentar)