»Årets thriller« för den som är intresserad av världen

Den här boken griper läsaren som en riktigt bra deckare. Den handlar om hur världen skulle kunna utvecklas de närmaste 50 åren – ett inte alldeles oväsentligt ämne för oss själva, våra barn och barnbarn. Författaren har en unik bakgrund. Som makroekonom har han under 1980- och 90-talen kallats som rådgivare åt ett antal regeringar […]

På spaning efter soffan

En gång i Wien för många år sedan gick jag till Berggasse 19 för att titta på Soffan. Soffan med stort S, ursoffan, förebilden för alla psykoanalytikersoffor i böcker och filmer. I skämtteckningar har den blivit själva symbolen för psykiatrin, liksom pannspegeln ofta tillgrips som en lättfattlig signal om att här har vi en doktor […]

Olika idétraditioners syn på modern genterapi

»Etik och genteknik. Filosofiska och religiösa perspektiv på genterapi, stamcellsforskning och kloning« är en bok som är representativ för vår situation idag vad gäller medicinska framsteg och vår brist på självsäkerhet inför hur vi skall hantera dem. Mer specifikt behandlar den de tre gentekniska begreppen genterapi, stamcellsforskning och kloning med utgångspunkt i tre av de […]

Berättande introduktion till ortopedin

Det har kommit ut en sjätte upplaga av »Ortopedisk grundbok«, som i rakt nedstigande led härstammar från den legendariske lundaprofessorn Gunnar Wibergs bok från 1970. Boken är skriven på ett lättförståeligt språk och kräver av läsaren endast en grundläggande nivå av förkunskaper. Att den genomgående är skriven som löpande text, samt att nivån är så […]

Akademiska framgångar ledde till ödesdigert självsvåld

I oktober 2005 konfirmerade en appelationsdomstol i USA det tvååriga fängelsestraff som Thomas Butler, klinisk epidemiolog och infektionsläkare, dömts till för »illegally shipping bacteria to Tanzania and defrauding his former employer, Texas Tech University Health Sciences Center, Lubbock, Texas«. Bakom denna dom ligger en märklig historia om en skicklig klinisk forskare som i självtillräcklighet följde […]

»Sjukdom är självförstörelse«

Israel Hwasser är en av den svenska medicinhistoriens mest färgstarka personligheter. Men kan han knytas till en medicinsk upptäckt? Eftermälet torde förmodligen bli negativt i detta avseende. Men Hwasser ansåg sig ha gjort vad som närmast kan beskrivas som en upptäckt, nämligen att sjukdom är självförstörelse. Innan jag går vidare i att försöka förklara vad […]

Underhållande läsning om statsmäns bräcklighet

Att många av maktens män (och kanske någon kvinna) har varit kroppsliga vrak, ibland också psykiskt störda, är ett förhållande som får sin belysning i Christer Nilssons senaste bok. Författaren är inte läkare, utan historiker. Hans historieskrivning är dock i mycket upptagen av hälsotillståndet hos de tio statsmän – Napoleon, Woodrow Wilson, Hitler, Churchill, Franklin […]

Kvalificerat state of the art-dokument om biopsykosocial medicin

1977 publicerade invärtesmedicinaren George Engel en artikel i Science, i vilken han pläderade för en utvidgning av det biomedicinska synsättet till att omfatta även den kliniska betydelsen av samverkande psykosociala faktorer. Han kallade denna ansats för Den biopsykosociala modellen. Artikeln sammanfattade utvecklingen av den psykosomatiska diskussionen vid den tiden och angav en ny startpunkt, vilket […]

Genteknologi och sport för en smal krets av specialintresserade

Genteknologi och idrott är ett aktuellt ämne, och nyligen hölls i Stockholm det andra internationella mötet kring denna problematik. Med stor nyfikenhet kastade jag mig därför över boken. Den innehåller ett flertal kapitel av experter inom olika områden med anknytning till ämnet. Flera av dessa är utmärkta, andra är mindre bra och mindre genomtänkta. Det […]

En observant akademisk patient

Folke Henschen, aktuell genom återinvigningen av Peter Weiss’ muralmålning i Karolinska sjukhusets gamla patologbyggnad, var en Stockholmsprofil under 1900-talets sju första decennier. Han var son till en medicinsk storman, Salomon H, känd hjärnforskare som bl a kallades till Moskva i mars 1923 för att undersöka Lenin efter dennes upprepade slaganfall. Folke Henschen medföljde på resan, […]

Konstnärskap med vårdmotiv

En intensiv och fantasieggande kollektion målningar och träskulpturer av Tor-Göran Henriksson från Uppsala – plastikkirurg till yrket och konstnär på fritiden – visades nyligen på galleri Svenska Bilder i Stockholm. I linje med tidigare utställningar som Henriksson haft var flertalet motiv hämtade från uppsaliensisk sjukhusmiljö, ofta med fokus på konstnärens favorittema: stramt uniformerade sjuksköterskor i […]

Vad är en människa?

Vad är egentligen en människa? Svarsalternativen kan bli många. Ett djur, en sinnrik organism, en meningssökande och tolkande varelse, ett väsen som lider och som kan ge och få kärlek? Ett väsen som innerst inne vet att tiden är utmätt? En kropp som hyser en andlighet som har samband med Gud? Människor vars arbete består […]

Ett hem utöver det vanliga

Märkliga saker kan inträffa på Hållpunkten, mottagningen för hemlösa. Auktionstidningen – auktionsverkets tidning om konst och antikviteter – damp ned i de hemlösas brevlåda. På 40 glansiga sidor kan man botanisera bland höstens utrop. »En auktionshöst med många spännande nyheter« utropar auktionsverkets VD entusiastiskt. Här kan man hitta en högklassig Hauptsekretär, en del intressant ryskt […]

En snäll doktor är modig och klok

Stefan Einhorn har kommit ut med en fjärde bok om »att leva med etiken i sitt hjärta«, »Konsten att vara snäll«. De tidigare tre är »En dold Gud«, »Ont i kroppen« och »Den sjunde dagen«. Den fjärde boken har raskt blivit bestseller och julklappshit, den är dessutom redan såld till fem länder utanför Sverige. Varför […]

Sagan om barnet i kuvösen

Bakjouren vid nyföddhetsavdelningen på det världsledande sjukhuset brukar alltid vara lite annorlunda. Men i år var det något alldeles särskilt. Som vanligt gick jag upp för Eugeniabacken. Det var isigt och inget vidare sandat. När jag passerade Radiumhemmet var det mycket tyst och mörkt. Man hade minskat antalet sängplatset till en fjärdedel och sparkat chefen […]