Sommarjobb i väntan på omstart för Medicinarspexet

Sommarjobb i väntan på  omstart för Medicinarspexet

Premiären för årets Medicinarspex »Margareta – Kung Byxlös går över gränsen« blev uppskjuten till hösten. Spexets regissör, Joel Karlsson, läkarstudent på termin 10 i Göteborg, sommarjobbar som underläkare i väntan på omstart.

Hans nya Youtube-kanal ger tips till läkarstudenter

Hans nya Youtube-kanal ger tips till läkarstudenter

Sky Nikodell är läkarstudent som ska börja termin 7 i utbildningen. Nyligen startade han sin egen YouTube-kanal för att ge tips och information till läkarstudenter.

»Idealet är att flyga minst en gång varannan vecka«

Flygläkare: Idealet är att flyga minst en gång varannan vecka

Anders Trönnberg, specialist i allmänmedicin och flygläkare, är själv aktiv pilot som bland annat gör insatser för Nord­östra Skånes brandsäkerhet.

Nya sponsorns villkor: Stanna ett år till som ordförande

Nya sponsorns villkor: Stanna minst ett år till som ordförande

Lars Rydén, senior professor vid Karolinska institutet, fortsätter som ordförande i programkommittén för »Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv«, ett möte som samlar 600–700 åhörare varje år, företrädesvis allmänläkare.

Jobbet med sjuktransporter inspirerade till att bli läkare

Taxijobb med sjuktransporter inspirerade till att bli läkare

I jobbet som taxichaufför blev det många sjuktransporter, vilket ledde till beslutet att bli läkare. Martin Biström, läkarstudent i Umeå, har nyligen disputerat på en avhandling om miljöfaktorers betydelse för uppkomsten av multipel skleros, MS.

»Pedagogik handlar ju till stor del om att entusiasmera«

Pristagare: Pedagogik handlar ju till stor del om att entusiasmera

Eva Lundin, professor inom patologi och överläkare, har nyligen tilldelats 2020 års pedagogiska pris vid medicinska fakulteten, Umeå universitet.(1 kommentar)

Bröllopsplanering och snabba insatser i smittskyddsarbetet

Från bröllopsplanering till insatser i smittskyddsarbetet

Jingcheng Zhao, AT-läkare, doktorand, ekonom och entreprenör, har fått Anders Walls stipendium för unga forskare på 150 000 kronor.

Enda svenska läkaren som har varit i alla världens 195 länder

Enda svenska läkaren som har varit i alla världens 195 länder

Bengt Hildebrand, distriktsläkare på deltid och konsult inom prehospital sjukvård, har som enda svenska läkare besökt alla världens 195 länder.

Nybliven läkare siktar på att hitta botemedlet mot sin egen sjukdom

Nybliven läkare siktar på att hitta botemedlet mot sin egen sjukdom

Ahmed Al-Djaber, nyexaminerad, ska just börja arbeta som underläkare. Han var med och grundade patientföreningen Kronisk blodsjuk­dom och är engagerad i informationsarbetet kring bland annat sicklecell­anemi, en diagnos han själv har sedan tidig barndom. (1 kommentar)

»Det här är du verkligen värd!« sa kronprinsessan

»Det här är du verkligen värd!« sa kronprinsessan

Gunilla Gunnarsson, onkolog och tidigare nationell samordnare, tog emot Regionala cancercentrums hedersutmärkelse 2020 när Sveriges nationella cancerstrategi nyligen firade 10-årsjubileum.

»Jag kan mycket väl tänka mig att fortsätta fem–tio år till«

»Jag kan mycket väl tänka mig att fortsätta fem–tio år till«

Thomas Avén, allmänläkare, pensionerad sedan flera år från jobbet på vårdcentralen, har fortsatt att arbeta som doktor, bland annat som volontärläkare inom organisationen Läkare i världen.  (3 kommentar)

»Jag är medveten om att det finns en laddning i namnet på min LP«

»Jag är medveten om att det finns en laddning i namnet på min LP«

Naturvetenskap och musik har alltid varit påtagligt närvarande i Andreas Fröbergs liv. Med 1,5 år kvar på specialiseringstjänstgöringen (ST) i psykiatri har han nyligen gett ut egenkomponerad musik för piano. (1 kommentar)

»Studiet av björnar kan lära oss att förebygga kronisk sjukdom«

»Studiet av björnar kan lära oss att förebygga kronisk sjukdom«

Peter Stenvinkel, professor och njurmedicinare, forskar även i biomimetik, med målsättning att dra lärdomar från djurens värld och hitta nya sätt att förebygga och behandla män­niskans livsstilssjukdomar.

Insatser för krigets civila offer blev en avhandling

Insatser för krigets civila offer blev en avhandling

Andreas Älgå, kirurg på Södersjukhuset i Stockholm, har i en doktorsavhandling studerat den kirurgiska handläggningen av krigsskador bland civila i områden med begränsade sjukvårdsresurser.

Han pausar sin läkarkarriär för att jobba i regeringskansliet

Han pausar sin läkarkarriär för att jobba i regeringskansliet

Daniel Johansson, leg läkare, doktorand, har pausat läkarkarriären för att arbeta som politiskt sakkunnig hos socialminister Lena Hallengren i regeringskansliet.

»Det är gott att få sjunga om hopp och ljus«

»Det är gott att få sjunga om hopp och ljus«

Maria Norburg Tell, ST-läkar i allmänmedicin, är också »singer-­songwriter« med egenkomponerade julsånger på repertoaren. På hennes nya skiva deltar hela familjen i framförandet.

»Lyckas man för bra med sin integration blir man lite rotlös«

»Lyckas man för bra med sin integration blir man lite rotlös«

Arash Sanari, specialist i allmänmedicin, berättar i sin debutbok »Sverigevänner« om sin uppväxt och hur han, enligt sin far, lyckades bli svensk till 90 procent. 

»Det är ett komplext yrke – vilket är en del av charmen«

»Det är ett komplext yrke – vilket är en del av charmen«

Susanne Karlsson arbetar som AT-läkare på Alingsås lasarett. Hon bytte karriär efter att ha arbetat som internationell marknadsekonom i många år.

»Jag har lärt mig att leva med sorgen som en del av mitt liv«

»Jag har lärt mig att leva med sorgen som en del av mitt liv«

Lina Schollin Asks dotter Ingrid dog oförklarligt en kväll hemma i sin säng, bara ett och ett halvt år gammal. Som barnläkare har Lina Schollin Ask funderat mycket på vad som hände och om hon hade kunnat göra något annorlunda den där natten. Nu har hon skrivit en bok om en sorg som aldrig går över och hur man klarar sig igenom den.

»Man kan bli helt fascinerad av en ultraljudsbild – som ett konstverk«

»Man kan bli helt fascinerad av en ultraljudsbild – som ett konstverk«

Lil Valentin, professor, överläkare och forskare inom gynekologisk ultraljudsdiagnostik, belönades nyligen med Ian Donald Gold Medal, en prestigefylld internationell utmärkelse för framstående vetenskapliga bidrag inom specialiteten. (1 kommentar)

1 2 3 8