– Det viktigaste inom global hälsa är att inte vänta utan göra något nu, även om det bara är något litet, säger barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i SLS:s kommitté för global hälsa.

Foto: Ewa Eriksson

Du är med i planeringskommittén för konferensen om global hälsa i Umeå. Varför arrangera en sådan sammankomst?

– I en globaliserad värld blir utbildning i global hälsa allt viktigare, och intresset för detta växer på de medicinska utbildningarna, bland kliniskt verksamma kollegor och forskare. Alla sju medicinska fakulteter i Sverige sänder representanter till konferensen för att diskutera vad vi kan lära oss av varandra och av andra universitet i världen, och hur vi kan förbättra samarbetet sinsemellan.

Vilka är de viktigaste frågorna inom global hälsa?

– Ojämlikheterna i världen är fortfarande enorma. Varje år dör fortfarande nästan sex miljoner barn före sin femte födelsedag, 16 000 barn varje dag. De flesta av dessa dödsfall skulle kunna förebyggas eller behandlas med relativt enkla medel. Det nya ramverket för global utveckling »Agenda 2030« och de så kallade hållbarhetsmålen som antogs av FN i september 2015 visar väl hur hälsa, fattigdom, jämställdhet, ekonomiska och sociala klyftor, fred, tillväxt och klimatförändringar hänger samman.

När bestämde du dig för att intressera dig för ämnet global hälsa?

– Jag har alltid varit intresserad av internationella frågor, men bestämde mig för att jag ville arbeta med dessa frågor under ett projektarbete i Uong Bi i norra Vietnam under studietiden på läkarlinjen.

Hade du några personliga motiv till ditt val?

– Inom global hälsa kan jag kombinera mitt intresse för internationella frågor och hälsa. Bredden inom global hälsa är också mycket stimulerande, det ger mig möjligheter att samarbeta med alltifrån andra kliniker till ingenjörer, antropologer, statistiker och statsvetare, och många andra yrkesgrupper. Alla har något att tillföra.

Varför blev du själv läkare?

– Det var inget självklart val för mig, jag var osäker efter gymnasiet. Jag visste att jag ville arbeta internationellt och gärna med människor, men inte i vilken form. Jag bestämde mig på Malta, där jag 20 år gammal arbetade som handikappassisten under ett år för en 12-årig kille med Duchennes muskeldystsrofi.

Vilka erfarenheter har du av fältarbete inom global hälsa?

– Jag har haft två längre utlandsplaceringar för FN, först i Hanoi i Vietnam där jag arbetade nationellt i knappa tre år, och sedan i Geneve där jag arbetade på global nivå framför allt med HIV-frågor och kring FN:s Millenniemål. Senast var jag i sydvästra Etiopen inblandad i ett projekt om hur byhälsopersonal ska bli bättre på att handlägga barn med feber av oklar genes.

Någon personlig insats eller resultat som du är stolt över?

– Enskilda patientmöten där något blivit särskilt bra kan få mig att känna stolthet. På ett annat plan är jag stolt över arbetet jag gjorde i FN:s expertgrupp för millenniemålen. Vi hade ansvar för den årliga rapporteringen, och det vi publicerade är FN:s mest nedladdade rapport.

Ditt viktigaste projekt just nu – i jobbet eller privat?

– Vet inte om jag tycker att familjen kan eller ska beskrivas som ett projekt, men om jag måste välja något som jag försöker prioritera så blir det familjen. Annars är det viktigt att vi inom kommittén för global hälsa får till en bra konferens i Umeå.

Ett gott råd till kollegor som vill engagera sig i global hälsa?

– Det viktigaste är att inte vänta utan göra något, även om det är något litet. Åk på ett utbyte, engagera dig i ett samarbetsprojekt, i forskning eller arbete i ett annat land. Ta emot en nyanländ kollega för praktik, bli fadder. Huvudsaken är att börja någonstans. Nu.

Namn: Tobias Alfvén

Yrke: barnläkare, med dr, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och Global Hälsa, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet.  

Ålder: 44 år

Familj: Fru och två barn

Bor: Stockholm

Aktuell: Ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Arbetar med planeringen till höstens konferens om utbildning i global hälsa som hålls i Umeå 26-27 oktober. Kommittén vill engagera nya kolleger som vill arbeta med global hälsa.