Ida Bergman, ST-läkare i gynekologi och obstetrik försöker stimulera kandidaterna under handledningen.

Foto: Privat.

Det är ovanligt att någon får pris som bästa handledare fyra gånger. Varför är just du så uppskattad?

– Jag tycker det är roligt och stimulerande att handleda kandidater – och jag tror att de märker det. Jag tycker mycket om att undervisa och lär mig själv väldigt mycket genom det. Jag använder mig av en väldigt förhörande undervisningsteknik, och det verkar vara uppskattat. 

Vad går handledningen ut på?

– Kandidaten följer med under dagens arbete på kliniken och är delaktig i de olika arbetsmomenten. Det kan handla om allt från abortrådgivning till insatser på gynakuten eller förlossningsavdelningen. Vi diskuterar varje patient vi träffar, går igenom differentialdiagnostiken, den teoretiska bakgrunden, tränar anamnestagning och filar på undersökningstekniken. På operation tränar vi suturering, knytteknik och så vidare. 

Hur länge har du arbetat som läkare?

– Jag är uppvuxen i Finland och har gått min läkarutbildning vid Åbo universitet. Under studietiden åkte jag  som utbyteselev till Stockholm under en termin och blev då kär i en svensk man. Jag tog min läkarexamen våren 2010 och flyttade därefter till Sverige. Efter AT i Kalmar kom jag till Stockholm 2012 och började min ST-utbildning på Södersjukhuset, på kvinnokliniken. 

Varför valde du just gynekologi och obstetrik?

– Arbetet är spännande, stimulerande och händelserikt.. Det är ofta en psykologisk utmaning samtidigt som arbetet innebär mycket »hands-on«. Väldigt snabb diagnostik, många i grunden friska patienter som kan bli hjälpta direkt, inga långa utdragna utredningar. Jag trivs i urakuta situationer som kräver snabba beslut. 

Vilket moment är roligast i jobbet?

– Jag trivs bäst på förlossningen och i operationssalen. 

Vad är kandidaterna som du handleder mest intresserade av att lära sig av dig?

– De är väldigt nyfikna på det mesta, så länge de känner sig inkluderade och får ta del av att undersöka. I början verkar de flesta uppskatta framför allt tips och handledning kring själva undersökningstekniken. 

Har du någon pedagogisk strategi som handledare?

– Som fostrad i Finland är jag van vid att överläkare där har en väldigt förhörande strategi. Man kommer till sin handledare och förväntas ha läst på den basala teorin, och blir förhörd helt enkelt. De frågar: Vad kan vi tänka oss för diagnoser hos den här patienten? Hur vill du gå vidare med den här utredningen? Jag försöker stimulera kandidaterna till att tänka själva. Jag pressar dem lite, inte på något elakt sätt förstås, men så att de själva märker vad de behärskar och vad de behöver läsa på. Jag tror inte på den passiva inlärningen där man bara sitter bredvid och observerar. 

Du har nu fått handledarpriset fyra gånger – vad får man i pris?

– Man får åka på en extra kurs. Senast åkte jag till Helsingfors på den nordiska kongressen för gynekologer och obstetriker. Jag har inte bestämt mig än vilken kurs det blir den här gången. 

Hur vill du själv utvecklas inom professionen?

– För närvarande ligger mitt fokus till stor del på forskning. Jag håller på att doktorera i ämnet bäckenbotten och förlossningsskador och ska göra min halvtid nästa vår.

IDA BERGMAN 

Yrke: med dr, ST-läkare i gynekologi och obstetrik. 

Ålder: 32 år 

Familj: sambo Johan Fehrm, dotter Rut, 1,5 år 

Bor: radhus i Bagarmossen, Stockholm 

Aktuell: Handledare för läkarkandidater – vald för fjärde gången till bästa handledare på arbetsplatsen, Södersjukhuset i Stockholm.