Kari Nielsens forskning har belönats med LMK-stiftelsens pris på en halv miljon kronor. Priset överlämnades den 6 oktober i Lund av Mef Nilbert (t v), professor i onkologi och styrelseledamot i stiftelsen. Foto: Kennet Ruona

Vad tänkte du när du fick veta att du har fått LMK-stiftelsens medicinpris?

– Jag blev glatt överraskad, för det var i hård konkurrens med andra duktiga melanomforskare. 

Vad går arbetet som du belönades för ut på?

– Jag arbetar halvtid som hudläkare på Helsingborgs lasarett, och så har jag en halvtidstjänst som forskare i Lund. Där ingår jag i en multidisciplinär forskargrupp bestående av allt från molekylärbiologer till kirurger och öronläkare – en väldigt bra miljö för tvärvetenskapliga undersökningar. I kliniken har jag huvudansvaret för patienter med ärftliga melanom och för patienter med många födelsemärken. Jag gör helkroppsundersökningar med fokus på dermatoskopi och uppföljning av högriskpatienter. Forskningen handlar också om tidig upptäckt, dermatoskopi och prevention. Det känns stimulerande att på det sättet vara med hela vägen från prevention till klinisk vardag. 

I motiveringen till priset nämns ditt arbete med en befolkningsbaserad biobank som på sikt ska underlätta individanpassad behandling och uppföljning av melanom.

– Det handlar om en prospektiv insamling av data i olika skeden av sjukdomen. På hudklinikerna samlar vi in information om primära melanom, på kirurgkliniker och onkologkliniker vävnadsprov och enkätsvar och blodprov på spritt melanom. Vi började 2013. Målsättningen är att få ihop tillräckligt mycket information för att kunna uttala sig om till exempel vilken sorts tumör som kan metastasera, vilka patienter som svarar på behandling, vilka som riskerar biverkningar och så vidare. Behandlingar av melanom är dyra och tuffa, med många biverkningar, så det gäller att hitta markörer som visar vem som kan ha nytta av en behandling, och vem som säkert inte kommer att ha det. Det kan minska lidande och spara pengar. 

Biobanken blir ett slags uppslagsbok?

– När vi har analyserat tillräckligt mycket data får vi nog statistiskt underlag för att använda biobanken som ett slags uppslagsbok. Vi har mycket att vinna på att hitta melanom tidigt, för då botar vi faktiskt de flesta som insjuknat. 

Varför valde du dermatologi som specialitet?

– Under studietiden, i mitten på 90-talet, gjorde jag ett projekt på en melanomklinik i Sydney, Australien. En studiekamrat och jag fick följa med i arbetet på kliniken, och sedan var vi med på en av världskongresserna där med var sin poster. Och det gav ju blodad tand. Jag doktorerade 2009 på högriskpatienter med ärftlighet för melanom och riskfaktorer för melanom. 

Är du en dygnet-runt-forskare eller hinner du med att göra annat också?

– Man kan inte tänka på forskning jämt, men man har den ständigt med sig ändå på något sätt. Vi bor i fina omgivningar nära havet, så det känns bra att släppa jobbet ibland och återhämta sig genom fysisk aktivitet. Jag springer längs kusten, paddlar eller åker surf-ski. Det är fantastiska paddelvatten runt Kullaberg, och när man paddlar tänker man bra. Kommer på väldigt många bra saker. 

Vad betyder det här priset för dig och din fortsatta forskning?

– En halv miljon är stora pengar, men allt ska gå till forskningen och doktorandernas projekt. En del kommer att bekosta banala saker som tryckkostnader för att få bättre kvalitet på dermaskopibilder, medan andra delar ska användas till nya forskningsprojekt, till exempel utveckling av samarbetet mellan olika hudläkare i syfte att bli bättre på prevention av melanom. 

KARI NIELSEN

Yrke: Medicine doktor, överläkare, specialist i dermatologi, forskare.

Ålder: 44 år.

Familj: Make, också läkare och forskare, tre barn.

Bor: Nyhamnsläge, norr om Helsingborg.

Aktuell: Har fått LMK-stiftelsens medicinpris på 500 000 kronor för sina »tvärvetenskapliga och disciplinöverskridande forskningsinsatser inom området malignt melanom«. (LMK-stiftelsen skapades 2005 av Mikael Karlsson, entreprenör och medgrundare till IT-företaget Axis, för att stödja innovativ gränsöverskridande vetenskaplig forskning, främst vid Lunds universitet.)