Allt från kulturhistoria till konst och vetenskap rörande ägget ryms mellan pärmarna i Nils-Otto Sjöbergs nyligen utgivna bok om naturfenomenet som sägs vara ursprunget till allt liv. Foto: Carl Bernhardtz 

Nils-Otto Sjöberg, professor emeritus i obstetrik och gynekologi, har skrivit en bok om ägget, naturfenomenet som berör kulturer, religioner, konst och vetenskap.

Varför en bok om just ägget?

– Jag började nog på den här boken redan som vikarierande underläkare på kvinnokliniken i Malmö, för många år sedan. Professorn där gav mig en träplatta med ägg i olika storlekar – strutsägget, gåsägget, hönsägget och duvägget. Den anordningen skulle man ha på sitt mottagningsrum som en referens till stor­leken på eventuella cystor eller muskelknutor man hittade när man undersökte patienterna. Ultraljud fanns ju inte. Jag förstod raskt hur centralt ägget var – det är ju kroppens största cell.

Hur förhåller sig vetenskapen till ägget?

– Ägget är ju centralt när det gäller barnlöshet och möjlig­heten med det som kallas ART (assisted reproductive technology). Av 800 000 äggceller som kvinnan har i sina äggstockar används bara cirka 400 totalt under livet i samband med menstruation och befruktning. Med ökande ålder försämras kvaliteten på äggen. Jag tror att det fram­över kommer att bli vanligare att kvinnor som av olika skäl vill senarelägga sitt barnafödande låter ta ut och frysa ner ägg medan de är unga, för att spara dem till den dag då de vill bli befruktade. Fördelen är att ägg från yngre år är mer livsdugliga. Äggcellen tål ju nedfrysning mycket bra.

»Omne vivum ex ovo« heter ett kapitel i din bok.

– »Allt levande kommer ur ägget«, ja. Formuleringen kommer från William Harvey, den engelske 1600-talsfysiologen som upptäckte blodomloppet. Ägget uppfattas som naturens eget vitaminpiller, anses främja fruktbarhet och skapande. Ägg finns överallt i världen, i allt från religiösa symboler till bondesamhällets vardagstraditioner. Det har inspirerat konstnärer till att skapa konstverk och prydnadsföremål med äggmotiv. Under mina resor som forskare runtom i världen började jag samla på olika framställningar av ägg: målningar, bonader, konst- och bruksföremål. Till slut ägde jag cirka 400 konstverk på äggtemat.

Hur fick du plats med dem hemma?

– De låg i lådor och skåp på kliniken. Men 2007 var det jubileum i Lund för Carl von Linné – som ju har ett ägg cent­ralt i sitt adelsvapen – och då ordnades det en succéartad utställning med min samling på Kulturen i Lund. Den pågick under ett halvår och visades sedan lika länge på Klostret i Ystad. Jag blev inbjuden att resa runt och berätta »Sagan om ägget« på över 50 ställen i Sverige och utomlands. Till slut föreslog någon att jag skulle sätta allt på pränt.

Du fick chans att demonstrera äggets mirakel för självaste påven.  

– I samband med ett möte i perinatalmedicin i närheten av Rom fick några professorer och jag audiens i Vatikanen hos påven Johannes Paulus II. Han talade till oss och förmedlade att han var mycket tveksam till den dramatiska utveckling som skett på den konstgjorda befruktningens område. På slutet fick var och en av oss en enskild pratstund på fem–sex minuter med påven. Jag bad då att få överlämna en present, ett kristallägg med en uggla i glas insmält i kristallglaset. Detta är en symbolisk gåva, sa jag. Ugglan är symbol för visdom, »… and that is You, Holy Father«, och ägget är symbol för reproduktion och fruktsamhet … »and that’s me«. Då blev påven så inspirerad att han tog mig under armarna och kom med sitt ansikte bara någon centimeter från mitt och sa: »Lovely … lovely …«.

Namn: Nils-Otto Sjöberg

Yrke: Professor emeritus i obstetrik och gynekologi.

Ålder: 80 år.

Bor: Hus i Lund.

Familj: Hustru (pensionerad ögonläkare), tre döttrar, åtta barnbarn.

Aktuell: Har skrivit boken »Sagan om ägget«, en kultur­historia om »naturens egen mirakelförpackning«, enligt somliga ursprunget till allt liv.