Habib Frost, Danmarks yngste utexaminerade läkare genom tiderna, nu entreprenör och företagsledare, arbetar heltid med att utveckla en medicinteknisk innovation.

Foto: Gabor Hont

Habib Frost, läkare, innovatör, entreprenör, vd och grundare av »start-up«-företaget Neurescue, föreläste nyligen i Sverige om innovation och entreprenörskap inom medicinteknik.

Kan du berätta om ditt entreprenörskap? 

– Vi utvecklar ett redskap för att rädda livet på människor som drabbats av hjärtstillestånd eller stora blödningar till följd av olyckor eller vålds­trauma. En liten datorstödd ballongkateter förs in i en artär vid ljumsken och upp till aortan på den som fått hjärtstillestånd eller blöder. Ballongkatetern tillsluter kropps­pulsådern och omdirigerar blodflödet mot hjärtat och hjärnan, vilket gör att blodsättningen av kroppens två vitalaste organ ökar temporärt. Den här teknologin ökar svaret från hjärtat och vinner tid för patienterna både inom och utanför sjukhus för att möjliggöra för terapier och slutbehandling utan neurologisk skada. 

Används er livräddare i sjukvården?

– Prototyperna fungerar, och processen att få utrustningen godkänd är grundlig. Vi förbereder kliniska prövningar just nu och hoppas på ett godkännande till sommaren 2018 för apparaten att användas av läkare i EU-länderna. Den förs­ta versionen av teknologin kan användas av läkare, men på sikt planerar vi en utvecklad version som kan användas av annan vårdpersonal, och i framtiden en version som kan användas av alla.

Hur kom du på din uppfinning?

– Som studerande på akuten, under en ambulansutryckning i Köpen­hamn, var jag med om att inte kunna rädda livet på en 4 månader gammal flicka vars hjärta hade stannat några minuter innan vi kom till platsen. Och senare samma dag förlorade vi en kvinna i 30-årsåldern som också fått hjärtstopp. Hjärt–lungräddning och att vi hade defibrillator var inte tillräckligt. Jag blev verkligen påverkad av det där och bestämde mig för att försöka hitta ett bättre sätt för de patienter som inte svarar på aktuell terapi.

Hur togs idén emot?

– Först när jag föreslog att hjärta och hjärna behöver mera blod i det akuta skedet skrattade folk i all vänlighet. »Det där kan bara en hjärt­kirurg ordna, och bara i operationssalen«, sa alla. Men allteftersom projektet pågick lärde vi oss mer och mer, och vi kom fram till hur det skulle göras. För mig stod det klart att en dator och en ny enhet kan hjälpa till att lösa detta problem.   

Du är Danmarks yngsta utexaminerade läkare genom tiderna – började utbildningen som 17-åring, blev legitimerad när du var 23. Varför medicinstudier?  

– Jag visste att jag ville arbeta 

i en verksamhet där jag verkligen kunde göra skillnad i fråga om liv och död.  Jag förlorade min lillebror när jag var tre år gammal – det är mitt första minne i livet …  Han dog på grund av en medicinsk komplikation. Min far har haft cancer tre gånger och själv blev jag opererad när jag var 11. Jag har alltid varit medveten om att det finns mycket att göra för att alla ska få chansen att leva till hög ålder. Därför valde jag medi­cin. 

Men du är ingenjör också?

– Min bror är ingenjör. Jag är medicinsk doktor – men tänker också som en ingenjör. Jag älskar att skapa nya saker som inte finns. Varje gång jag sätter i gång med någonting läser jag på som en tok för att lära mig. Efter läkarutbildningen gick jag kurser i medicinteknisk projektledning och strategisk management och insåg snart att medicinsk kompetens kan komma till nytta vid ledningen av arbetet i ett tvärvetenskapligt team. 

Visste du att du skulle gå den här vägen när du började din läkarbana?

– Absolut inte. När vi startade Neurescue hade jag ingen aning om att det var entreprenörskap jag höll på med, och ett »start-up«-företag.

Namn: Habib Frost

Yrke: Läkare, innovatör, entreprenör, företagsledare.

Ålder: 26 år.

Familj: Ogift.

Bor: I hus tillsammans med två andra entreprenörer och en sångare, intill Rådhusplatsen i Köpenhamn, Danmark.

Aktuell: Bjöds in nyligen av Sveriges Ingenjörer, en intresseorganisation, för att föreläsa om innovation och entreprenörskap inom medicinteknik.