ST-läkaren och forskaren Charlotte Hedin hämtade sitt pris i Barcelona, just när uppståndelsen kring Kataloniens självständighetssträvanden pågick som häftigast i staden.

Foto: Svante Hedin

Charlotte Hedin, forskare och blivande specialist i gastroenterologi, har fått priset »Rising Star«, en prestigefylld utmärkelse som överlämnades vid det europeiska gastroenterologiska sällskapet UEG:s årliga möte – i år i Barcelona.

Vad betyder utmärkelsen för dig?

– Jag blev såklart jätteglad. Det är en bekräftelse på att kolleger inom mitt fack anser att min forskning har potential och att de tror på min förmåga att genomföra projekten. Det ingår inga pengar, men priset skapar ett förtroende för pristagaren. Många som belönats tidigare har blivit extremt framgångsrika forskare.

 Åkte du till Barcelona bara för att hämta priset?

– Jag var även moderator vid vissa sessioner, och så bokade jag in några forskar­möten för att diskutera olika projekt med samarbetspartner från länder både inom och utanför EU. Jag har kontakt med ganska många som jag jobbade med i Storbritannien, där jag kommer från. Jag gjorde hälften av min specialistutbildning på ett sjukhus i London, och sedan flytten till Sverige har jag jobbat med att bygga upp ett nätverk av forskare inom mitt område. 

Vad går din forskning ut på?

– Den handlar om inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. Jag har undersökt familjer där en familjemedlem har IBD, och försökt beskriva de skillnader som finns mellan den insjuknade individen och familjens friska medlemmar. Jag analyserar skillnaderna för att förhoppningsvis få en uppfattning om vilka faktorer som kan kopplas till patogenes av IBD. Om man kan förstå vilka markörer som visar risk för IBD är det möjligt att förut-
säga och förebygga sjukdomen. Jag har tidigare gjort studier på patienter med Crohns sjukdom och deras syskon, och nu planerar vi att göra samma kombination av analyser i patientgruppen med ulcerös kolit. 

Hur blev du intresserad av gastroenterologi?

– Jag läste till läkare i Oxford. Ville bli infektionsläkare, men infektionsspecialiteten är ganska liten i Storbritannien. Jag valde gastroenterologin i stället och genom att jobba med IBD kunde jag kombinera mitt intresse för bakterier och mikrobiota med gastroenterologiskt arbete. Jag tycker att IBD-patienter är en mycket trevlig grupp att jobba med. Åldersspannet är stort; från barn upp till riktigt gamla människor. Man har bra chans att få se patienten bli helt frisk – det gör mitt arbete fantastiskt roligt. 

Hur arbetar du i dag?

– Jag har en så kallad klinisk postdoktjänst på Karolinska sjukhuset i Solna. Jag jobbar 50 procent med forskning och 50 procent med patienter. Jag anser att just en sådan här kombinationstjänst som KS stöder är jätteviktig för att forskningen ska ha en chans att bli framgångsrik. Som forskare behöver man avsätta en viss tid för enbart forskning, inte bara arbeta ad hoc, när tiden just tillåter. Som det är nu kan jag träffa patienter regelbundet men också ha kontakt med labbteamet. 

Ditt modersmål är brittisk engelska, men man hör ingen brittisk accent när du pratar svenska …

– Jag hörde ofta svenska pratas i Storbritannien under de tio år som jag levde där tillsammans med min svenske man, innan vi flyttade till Sverige 2013. Från första dagen här bestämde jag mig för att aldrig prata engelska med svenskar, bara svenska, fastän svenskar kunde engelska mycket bättre än jag kunde svenska. Jag var jättesträng med det, och i början var det supersvårt. Jag började med att gå i SFI (svenska för invandrare). Tack vare stöd från min man och mina barn lärde jag mig svenska till slut. 

Namn: Charlotte Hedin.

Yrke: Forskare, ST-läkare i gastroenterologi och internmedicin.

Ålder: 42 år.

Bor: I Stockholm.

Familj: Make, fyra småbarn. 

Aktuell: Har ny­ligen tilldelats den prestigefyllda utmärkelsen »Rising Star« för gastroenterologer vid United European Gastroenterology’s (UEG:s) årliga möte i Barcelona.