»Jag känner mig otroligt hedrad att ta emot priset till Ottars minne«, säger gynekologen Bita Eshraghi.

Foto: Torkel Ekqvist/Södersjukhuset

Bita Eshraghi, specialist i gynekologi och obstetrik på kvinnokliniken, Södersjukhuset i Stockholm, har fått Ottarpriset till minne av Elise Ottesen-Jensen.

Kan du säga något om din yrkesbakgrund?

– Jag pluggade till läkare i Debrecen, Ungern, och började jobba i Örnsköldsvik, där jag är uppvuxen. Flyttade sedan till Stockholm och jobbade som akutläkare på Södersjukhuset för att sedan börja på kvinnokliniken där. Jag blev färdig specialist förra året (2016).

I dag arbetar du med Amel-mottagningen på Södersjukhuset.

– Amel betyder hopp på arabiska. Mottagningen startade 2003 med målsättningen att ge sjukvård åt könsstympade kvinnor. Vi har totalt haft över 1 500 besök med den största
ökningen under 2017, då vi tog emot ca 200 patienter. Vi bedriver klinisk verksamhet först och främst, men har även fått ett utbildningsuppdrag från Stockholm läns landsting som innebär att vi utbildar yrkesverksamma som kommer i kontakt med kvinnor och flickor med erfarenhet av könsstympning.

Vad kan ni göra för patienterna som kommer till mottagningen?

– Patienterna som kommer till oss kan för det första känna sig trygga i att vi har specialistkunskap om traditionen, utövandet av och komplikationerna till följd av könsstympning. Vi erbjuder sedvanlig gynekologisk behandling och utredning utifrån komplikationerna efter ingreppet, men också beroende på patientens behov. Vi gör utredningar och erbjuder även kirurgisk behandling som öppnings­operationer, avlägsnande av ärrvävnad och cystor. Vi erbjuder psykosocial, psykosexuell och PTSD-behandling. Det förekommer också att vi skriver intyg i asylärenden.

Du är också engagerad i sjukvård till papperslösa kvinnor?

– Innan papperslösa fick rätt till subventionerad sjukvård, enligt lag 2013, startade jag tillsammans med några kolleger en mottagning för papperslösa kvinnor på vår gynmottagning på Södersjukhuset. I dag jobbar jag som en sorts gynekologisk konsult. Papperslösa kvinnor och framför allt EU-migranter som önskar abort eller annan gynekologisk bedömning kommer via mig till vår gynmottagning.  

Vad siktar du på närmast i din karriär?

– Just nu försöker jag komma igång med min forskning. Det stora målet är att förhoppningsvis disputera inom fyra år. Avhandlingen ska handla om komplikationerna av könsstympning i svensk sjukvård. Jag kommer framför allt att titta på de obstetriska komplikationer som förekommer, men också studera individuell bakgrund och psykosexuella parametrar i den grupp som söker sig till Amel-mottagningen.

Vad betyder Ottar-priset för dig?

– Ottar är en otroligt viktig person för svensk kvinnokamp. Hennes engagemang för sexualupplysning, preven­tivmedel och abort­rätten har varit med och lett till att vi kvinnor i dag har betydligt bättre rättigheter.  Hon är en feministisk förebild för mig, och jag känner mig otroligt hedrad att ta emot priset till hennes minne.

Såg du »Fröken Frimans krig« på tv?

– Jajamen! Den var riktigt bra. Serien är en bra påminnelse för oss att våra rättigheter som kvinnor kommer från att kvinnor i tidigare generationer slogs, demonstrerade och kämpade. Inget av det kom gratis. Utan deras kamp hade våra liv i dag inte varit desamma. Därmed är det ännu viktigare att vi fortsätter att spränga glastak.

Namn: Bita Eshraghi

Yrke: Leg läkare, specialist i gynekologi och obstetrik.

Ålder: 34 år.

Familj: Ja.

Bor: På Södermalm i Stockholm.

Aktuell: Den första mottagaren av Ottarpriset, som delas ut av tidningen Arbetaren till minne av Elise Ottesen-Jensen, sexualupplysare, kvinnorätts­kämpe och förspråkare av kvinnors reproduktiva rättigheter och hälsa.