Peter Ueda har just vunnit tävlingen »Forskar Grand Prix«, i hård konkurrens. Han spelar även innebandy i det japanska landslaget.

Foto: Eric Cronberg 

Peter Ueda, AT-läkare och postdoktoral forskare, tog hem segerpokalen i »Forskar Grand Prix«, en tävling i att göra den egna forskningen begriplig för lekmän.

Vad forskar du om? Vad presenterade du på tävlingen?

– Jag gör epidemiologiska studier gällande diabetes­läkemedel, kardiologiska »risk-scores« och lite annat. På tävlingen presenterade jag ett projekt om vitamin D vid födseln och risk för multipel skleros. Mitt forskningsintresse är brett och jag försöker välja områden där jag ser möjligheter att göra användbara studier. 

Ett av dina forskningsprojekt beskrev hur Pokémon Go påverkar fysisk aktivitet. Vad visade resultaten?

– Jag gjorde studien eftersom jag sedan studietiden haft som mål att publicera i BMJ:s julnummer, och Pokémon Go var ett lämpligt ämne. Vi undersökte data från stegräknare i iPhones hos unga vuxna användare i USA och såg att installerande av Pokémon Go var associerat med 955 extra steg per dag. Sambandet avtog dock med tiden och var icke-signifikant efter 6 veckor.

Du gick på läkarutbildningen och doktorerade, men läste också på Handelshögskolan samtidigt. Varför?

– Jag var intresserad av ekonomi, men främsta anledningen till att jag började på Handels var nog att jag ville vara med i studentkåren. Jag ville ha mer kompisar och någonstans att hänga. Utbildningen visade sig sen vara mycket kul och givande, både socialt och intellektuellt.

Vad har du för nytta av din ekonombakgrund i ditt läkaryrke?

– Min erfarenhet från kommersiella miljöer har gjort mig försiktig gällande okritiskt omfamnande av innovation och »hype« inom sjukvården och annorstädes. Självklart behövs det förnyelse och effektivisering inom vården, men precis som när man inför nya behandlingar så kan inte data ersättas med entusiasm och förhoppningar. Ingen vill illa, näringslivet behövs, men det finns kulturskillnader mellan försäljningsbaserad och hälsoutfallsbaserad verksamhet som jag tror är bra att förstå för att kunna samarbeta produktivt.  

Vilka är dina mål på kort respektive lång sikt?

– Jag baserar mina mål på icke-skada-principen. På indi­vidnivå vill jag bete mig vettigt, rimligt och välvilligt gentemot mina medmänni­skor. I det större perspektivet vill jag undvika att skada världen genom mitt arbete. Även om arbetet som läkare och forskare medför ganska låg risk för att skapa negativ nytta så är ambition en riskfaktor. Sedan hoppas jag på sikt kunna lösa relevanta problem inom forskning och klinik.

Någonting du brinner för?

– Skulle nog kunna säga att jag brinner för innebandy. Det är bland det roligaste jag vet. 

På vilken nivå spelar du?

– Jag spelar i ett klubblag här i Sverige, tränar fyra till fem gånger i veckan. Och så är jag med i japanska landslaget. 

Japanska landslaget i inne­bandy?

– Ja, min etnicitet är svensk-japansk. Vi är inte hur duktiga som helst, det är väl därför som jag kan vara med. 

Men hur funkar det med träningar och så?

– Jag spelar mycket här i Sverige och åker till Japan för träningsläger inför turneringar. Som nu i januari, då vi förbereder oss för VM-kvalmatcher. 

Så du är på väg till Japan nu?

– Ja. Jag tänker mycket på innebandy just nu. Idrott är viktigt för mig och möjligheten att spela om en VM-plats tar upp mycket av min mentala bandbredd.

Namn: Peter Ueda

Yrke: AT-läkare på Södersjukhuset i Stockholm, postdoktoral forskare på Karolinska institutet.

Ålder: 32 år.

Bor: I Stockholm.

Aktuell: Nybliven svensk mästare i att presentera sin egen forskning. Vann segerpokalen i Vetenskapsrådets och Vinnovas »Forskar Grand Prix«.