Marsel Toplic (t v) och Carl Mellner (t h), ST-läkare i ortopedi på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, har byggt en webbsida som innehåller aktuella baskunskaper för kolleger inom specialiteten.

Foto: Privat

ST-läkarna i ortopedi, Marsel Toplic (MT) och Carl Mellner (CM), arbetar med en webbplats på internet tänkt att användas av ortopedkolleger och andra intresserade: www.ortobas.se. 

Vad går ert projekt ut på?

CM: Syftet är att sammanföra ortopedisk kunskap till en och samma plattform, en kunskapsdatabas. Marsel har utvecklat Ortobas för att bli en kunskapssida för ST-läkare och specialister inom ortopedi, men även för akutläkare och andra intresserade. Jag anslöt senare som artikelförfattare och medhjälpare.  

Hur kom ni på idén?

MT: Jag började skapa hemsidan på fritiden i syfte att samla ihop ortopedisk information från olika källor till ett och samma ställe, för att göra den lättillgänglig framför allt när man arbetar på akuten då det är svårt att hålla allt i huvudet. När jag började ST inom ortopedi märkte jag att det saknades en plattform där behandlingsriktlinjer för olika ortopediska tillstånd fanns samlade. Informationen var ofta utspridd i olika pm, häften eller böcker. Jag ville skapa någonting med lättöverskådlig struktur för att samla informationen på ett ställe, både för diagnostik, behandlingsindikation samt behandlingsalternativ. Jag har på så sätt lärt mig mer ortopedisk teori. Vi är nu tre författare som kompletterar med nytt material.

Hur gick ni tillväga?

MT: Jag hade ingen tidigare erfarenhet av produktion av webbinnehåll men lärde mig efter hand hur man gör. Jag använde WordPress, ett relativt enkelt och säkert innehållshanteringssystem, för att komma igång med sitt projekt.

Satsade ni mycket av egna medel eller hade ni sponsorer?

MT: Inga sponsorer, jag stod själv för kostnaderna. Det man får betala för är domännamnet och så avgiften till webbhotellet.«

Hur ska hemsidan användas?

CM: Förstasidan är uppdelad i tre områden som slussar vidare till den information man kan vara intresserad av. Högst upp ses tre kolumner. Den första visar alla avsnitt. Ett avsnitt innehåller översikts­artiklar som är relevanta för det avsnittet. De två andra kolumnerna innehåller två schematiska figurer – ett barn- respektive ett vuxenskelett. Genom att klicka på den skelettdel som man just är nyfiken på, till exempel lårbenet, kommer man enkelt vidare till översikter som har med lårbenet att göra. Det kan vara text och figurer som presenterar aktuell information om området i fråga, till exempel behandlingsindikation och behandlingsalternativ. Under de tre huvudkolumnerna finns två andra »rutor« som lyfter fram senast uppdaterad respektive senast publicerad information. 

MT: Vi söker nu efter individer som kan granska våra artiklar för upprätthållande av god kvalitet. Alla med relevant kunskap är välkomna att höra av sig till oss.

Varför behövs ert projekt?

MT: Det finns stora fördelar med att samla relevant kunskap på ett och samma ställe och försöka nå en bredare konsensus gällande ortopediska spörsmål.

CM: Vårt mål är att låta den här hemsidan bli känd framför allt inom den yngre läkarkåren, särskilt ST-läkare och yngre specialister, så att de på ett enkelt sätt kan hitta information om ortopediska tillstånd och behandlingar, till exempel råd och stöd i fråga om när man ska operera och när man kan behandla konservativt.

MT: Hemsidan är under utveckling och vi hoppas framöver att kunna lägga upp illustrativa videor, fotografier, röntgenbilder och så vidare.

Namn: Marsel Toplic

Yrke: ST-läkare i ortopedi.

Ålder: 28 år.

Familj: Singel.

Bor: I Eskilstuna.

Akutell: Grundare av och huvudredaktör för hemsidan www.ortobas.se, en kunskapsdatabas för ortopeder.

Namn: Carl Mellner

Yrke: ST-läkare i ortopedi. Doktorand i Umeå och forskar på komplikationer efter felställda lårbenshalsfrakturer.

Ålder: 30 år.

Familj: Flickvän.

Bor: I Stockholm.

Aktuell: Artikelförfattare på hemsidan www.ortobas.se, en kunskapsdatabas för ortopeder.