»Risk för skador förekommer ju i all idrottsutövning, även när man spelar tennis«, påpekar ST-läkaren Hassan Shabana, läkaransvarig på Svenska boxningsförbundet. 

Foto: Marianne Sjöstedt-Putta

Hassan Shabana, ST-läkare i psykiatri, har organiserat en utbildning för läkare om boxning och kampsporter. 

Vad vill ni lära ut till läkarna? 

– Vi riktar oss främst till läkare som redan är aktiva vid ringside. Men alla kolleger med intresse för att lära sig om medicin och trauma inom kampsport är också välkomna. Den här kursen kommer att omfatta alla kampsporter, allt från MMA (mixed martial arts) till muay thai (thaiboxning), boxning, karate, brottning, och så vidare. Vi försöker ge en samlad information om alla skador som kan ske i de här sporterna. Flera specialiteter kommer att tala ingående om olika skade­risker och lära ut exakt hur man som läkare ska agera.

Vilka skador förekommer?

– Allting från skelettskador till »blomkålsöron«, hjärnblödningar och ringorm, en hudsjukdom som brottare kan råka ut för.

Vilken är läkarens roll i kampsportsammanhang?

– Först och främst att undersöka utövarna före en match och fastställa att de är i gott skick, så att de kan skydda sig själva mot den fara de utsätter sig för. Mest relevant är ju en neurologisk undersökning och kontroll av blodtryck och puls, liksom en ortopedisk genomgång som utesluter tidigare skador som kan förvärras under själva matchen. Det är också viktigt att förebygga – alternativt stoppa – spridningen av infektionssjukdomar. Läkaren vid ringside ska också stoppa matcher om risken för stora skador blir för hög. Utövarnas säkerhet ska alltid komma i första rummet.

Vad gör du som  läkaransvarig på Svenska boxningsförbundet? 

– Jag arbetar tillsammans med ett team på sex personer i åldrarna 26–45 år som jag har rekryterat. Vi kommer att rekrytera fler läkare som kan närvara vid kampsportsmatcher och göra insatser vid ringside. En annan uppgift som läkaransvarig är att hålla alla medlemmar uppdaterade när det gäller studier och rön, och för att möta det behovet kommer vi att hålla årliga kurser. 

Du är ST i psykiatri – ingen specialitet som man i första hand kopplar ihop med insatser vid ringside?

– Nej, kanske inte. Men det är väldigt viktigt att läkarteamet som arbetar med insatser för kampsporten kommer från olika specialiteter. Vi arbetar tillsammans för att se situationer från olika perspektiv.

Vilken är din personliga inställning till kampsporter?

– Jag är inte aktiv själv, och min personliga åsikt om sporten är inte relevant. Det som räknas är att det handlar om en erkänd sport där utövningen, som i alla sporter, medför vissa medicinska risker. Mitt jobb som läkare blir att förebygga skadorna och att vara på plats för att erbjuda första hjälpen om det behövs.

Hur blev du intresserad av det här området?

– För några år sedan fick jag höra att det fanns en kurs i det här ämnet, och eftersom jag är en person som gillar att söka ny kunskap så gick jag den kursen. Jag blev erbjuden att närvara vid vissa boxningsmatcher och jag fortsatte att göra det. Så småningom blev jag tillfrågad av Svenska boxningsförbundet om jag ville bli läkaransvarig i deras verksamhet.

Gör du det på heltid?

– Nej, det här engagemanget har jag vid sidan om mitt heltidsjobb som ST-läkare inom psykiatrin i Västerås.

Har dina läkarkolleger synpunkter på att du som läkare arbetar med kampsporter?

– Olika kolleger har olika åsikter om detta. Men det vi alla kan vara överens om är att vi läkare har en etisk skyldighet att vara på plats och bidra med att förebygga skador. Risk för skador förekommer ju i all idrottsutövning – man kan bli skadad även när man spelar tennis.

Namn: Hassan Shabana

Yrke: ST-läkare i psykiatri.

Ålder: 26 år.

Familj: Ogift

Bor: I Västerås.

Aktuell: Läkaransvarig på Svenska boxningsförbundet. Initiativtagare till en utbildning för läkare om boxning och kampsporter den 20-22 april i Stockholm.