»Jag har aldrig skrivit något av Mensas test. Inte gjort IQ-test annat än i värnplikten«, berättar Anders Hansen, mottagaren av Mensapriset 2018. 

Foto: Stefan Tell

Anders Hansen, specialist i psykiatri och författare, har fått 2018 års pris av föreningen Mensa, bland annat som erkännande av hans författarskap.

Vad betyder priset för dig?

– Det känns hedrande att få – och roligt att de uppfattar att jag medverkat till att främja intelligensen i samhället. Mina böcker, framför allt »Hjärnstark«, har blivit uppskattade och sålt mer än vad jag hade kunnat drömma om. Och det kommer fram personer på stan varje dag, både ungdomar och äldre, och berättar att läsningen av boken har förändrat deras liv – vilket är helt surrealistiskt.

Du skriver om sambandet intelligens och fysisk aktivitet.  

– Det nya i budskapet är att hjärnan är ett organ som påverkas och stärks fantastiskt mycket av fysisk aktivitet. Det går stick i stäv mot vad man kanske tror intuitivt. Men det visas av en lång rad studier utförda av hundratals forskare världen över, och det samman­fattar jag i boken. Jag tror att den kunskapen kan göra väldigt mycket gott och hjälpa väldigt många, om den presenteras på ett sätt som vem som helst kan ta till sig – inte bara intellektuellt utan också känslomässigt.   

Är du medlem i Mensa?

– Nej. Jag kände till att organisationen finns och att de delar ut ett pris varje år.

Är IQ-test relevanta?

– Det är intressant att intelligensen har ökat i samhället – med 30 poäng på hundra år. Jag hade förmånen att ha en lång diskussion med James R Flynn, IQ-forskaren från Nya Zeeland, som upptäckte »Flynn-effekten« – det vill säga faktum att IQ har ökat under de senaste 100 åren. Men också intressant att IQ börjat stagnera, till och med sjunka, i Skandinavien. Det faller med 0,3 poäng per år, inte så mycket kanske från år till år, men över en generation innebär det ett fall på 6–7 poäng, vilket är mycket.

Vad är är orsaken?

– James Flynn visste inte, men trodde att det kanske kunde ha samband med att skolan inte prioriterar läsning, att vi rör på oss för lite eller att vi bombarderas med för mycket sensorisk input från våra digitala hjälpmedel.

Ska man bli orolig?

– Man kan ju fråga sig vad IQ är, och huruvida det kanske fokuseras alltför mycket på siffror och poäng. Finns intel­ligensen till för intelligensens egen skull, eller handlar det också om att människor ska vara lyckliga och må så bra som möjligt? Men oavsett vad man mäter ser man att IQ korrelerar hyfsat bra med hur livet kommer att arta sig i termer av arbete och socioekonomisk status.

Hur arbetar du i dag?

– Huvudsakligen som psykiater, kommer alltid att göra. Men nu under våren jobbade jag mycket med att föreläsa eftersom jag hade fått många förfrågningar. Och så har jag också skrivit en ny bok.

Vad tar du upp i den?

– Jag försöker beskriva hur vårt vardagsliv i dag påverkar oss tankemässigt och emotionellt. Under 99,9 procent av våra liv här på jorden har vi levt som jägare/samlare. Den mänskliga hjärnan är utvecklad för en värld som ser väldigt annorlunda ut än den värld som vi nu lever i. Hjärnan är ett extremt plastiskt organ som förändras utifrån vad vi utsätter oss för, men den är inte hur anpassningsbar som helst. Om vi, som nu, ägnar i genomsnitt tre timmar per dag åt våra mobiler så kommer det att få konsekvenser. Å ena sidan stör mobilen koncentrationsförmågan mycket påtagligt, å andra sidan aktiverar den evolutionärt nödvändiga processer som nyfikenhet, önskan att lära sig mycket om den omgivande miljön, ta till sig ny information … Det är dessa processer på gott och ont som jag försöker skriva om i den nya boken.

Namn: Anders Hansen.

Yrke: Specialist i psykiatri.

Ålder: 44 år.

Familj: Mamma och bror.

Bor: I Stockholms innerstad.

Aktuell: Har tilldelats årets Mensapris i Sverige – en statyett av glas – för »gärningen att ha främjat mänsklig intelligens«, bland annat genom de bästsäljande böckerna »Hälsa på recept«, »Hjärnstark« och »Fördel ADHD«. Mensa finns över hela världen och är en förening för dem med uppmätt intelligens högre än 98 procent av befolkningen.