»Meditation handlar om att kunna transformera sitt liv till det bättre genom att vara medveten om alla situationer som uppstår«, säger Saleh Vallander, läkarstudent som skrivit en bok i ämnet. 

Foto: Lars Hallström/Visio

Saleh Vallander gjorde ett uppe­håll i läkarstudierna för att resa runt i världen och lära sig allt han kunde om att meditera. Tillbaka på läkarlinjen skrev han en bok om meditation, ämnad att läsas även av stressad sjukvårdspersonal.

Varför skrev du just denna bok?

– Termin 6 på läkarlinjen hade just dragit i gång då jag började tycka att allting kändes tungt, som om någonting inom mig sa »stopp«. Jag upplevde en sorts meningslöshet som jag inte riktigt kunde förstå, men inte heller ignorera. Jag kunde inte längre fokusera på mina studier, så jag gjorde ett studieuppehåll, som till slut blev tre år långt. Reste runt i många länder – Indien, Brasilien, Turkiet, Grekland, Ukraina, Italien … På varje ställe deltog jag i olika meditations- eller terapiprogram och fick tips om andra ställen där man kunde skaffa sig kunskaper om meditationslära och psykoterapi. Det ena gav det andra, och det blev både en yttre och en inre resa. Jag träffade massor av folk, fantastiska människor, visa lärare, och hamnade ofta på ställen där det kändes rätt. Jag utvecklades både personligt och kunskapsmässigt. 

Går det bättre att studera nu när du är tillbaka?

– Verkligen. I dag är jag så gott som oförmögen att känna ångest, hur stressig eller jobbig en situation än kan bli runtomkring mig. Jag gör så gott jag kan och är snäll mot mig själv. Allt det där har jag lärt mig, och det utgör hela förändringen. Nu kan jag sätta mina gränser och avgöra när det blir för mycket. 

Vad kan läkare lära sig av din bok? 

– Sjukvården är ju en tuff arbetsplats. Vi vet från stati­stiken att läkare och sjukvårds­personal är predisponerade för stress och utmattning. Och jag vet av egen erfarenhet att meditation kan vara till stor hjälp i att förebygga stress och utmattning. Den hjälper personer att finna en inre ro och förankring, samtidigt som de kan utföra sina vardagliga aktiviteter. Man blir mer koncentrerad i det man gör och utför sina uppgifter effektivare. En meditatör förvärvar en avslappnad sorts intensitet som är väldigt värdefull i jobbet. Meditation handlar varken om att aktivt göra någonting eller om att endast sitta stilla med slutna ögon och inte tänka på någonting. Det handlar om att verkligen kunna transformera sitt liv till det bättre genom att vara medveten om alla situationer som uppstår.

Hur sprider du bokens budskap?

– Genom att ordna work­shoppar: i föreningar, på bibliotek. Men jag känner också att bokens budskap behöver spridas inom sjukvården. Till hösten har jag också erbjudit workshoppar för akutmottagningen, och vill föreläsa även på olika avdelningar.  

Vilken specialitet vill du välja som färdig läkare?

– Kanske smärtläkare. Just det området berör kopplingen mellan kropp och psyke, vilket fascinerar mig väldigt mycket. Det där gränslandet som vi inte riktigt kan sätta fingret på och inte förstår fullt ut. Det är enigmatiskt och spännande – och jag har alltid gillat att ge mig in på outforskade områden.

Vad har du för förebilder? 

– Jag inspireras av männi­skor som söker sanningen, och som ger allt i sin jakt efter den. Personer som inte låter sig hämmas av religion eller sociala normer utan vågar söka: som Darwin, Einstein, Nietzsche och Jung … 

Blir det någon nästa bok?

– Jag har faktiskt redan börjat skriva – »Ditt inre drama« kommer boken att heta. Den kommer att gå igenom vanliga psykologiska mönster i samhället och visa hur vi kan förstå oss själva så att vi kan bli fria från den negativa inverkan av vårt eget psyke.

Namn: Saleh Vallander

Yrke: Läkarstudent, termin 8.

Ålder: 25 år.

Familj: Mor och far och två yngre syskon, en syster och en bror.

Bor: I Lund.

Aktuell: Har skrivit boken »72 meditationer – för dig som inte har tid att meditera«.