Louise Emilsson, forskande allmänmedicinare, och priset hon fick – en av allmänmedicinens finaste inter­nationella utmärkelser.

Foto: Lisa Sprengel

Louise Emilsson är allmänläkare på Nysäters vårdcentral i Värmland. Som forskare har hon just fått en av allmänmedicinens prestigefyllda utmärkelser vid WONCA 2018, världskongressen för allmänläkare. 

Hur gick det till?

– Jag åkte till konferensen för att presentera min forskning. Jag hade skickat in ett abstrakt och fick veta att man även kunde söka så kal­lade »distinguished research awards« om man som första eller korresponderande författare hade publicerat en artikel i en tidskrift med impaktfaktor över 10. Det hade jag, så jag ansökte och blev en av tio utvalda författare som fick hålla föredrag. Arrangörerna delade dessutom ut en extra utmärkelse – en »best award« – till tre av de tio. Jag blev en av de tre, vilket var en kul överraskning. 

Din artikel visar att statiner inte kan tillskrivas en gynnsam inverkan på överlevnaden vid cancer? 

– Jag följde upp en intressant frågeställning. Det fanns en hel del publicerade observationsstudier som visade att statiner skulle kunna inverka gynnsamt på överlevnaden vid cancer. Men en publikation där författarna hade extrapolerat data från randomiserade studier kunde inte konstatera någon sådan effekt. Det var motsägelsefullt, men min studie kunde visa att studieresultaten som visar skillnad mellan statinbehandlade och kontroller egentligen beror på olika typer av bias. Jag använde en ny metod för att visa detta. Mycket förenklat går det ut på att man analyserar de observationsdata man har som om det rörde sig om en randomiserad studie, vilket gör att även resultatet blir mer lika vad man skulle få i en randomiserad studie.  

Var har du lärt dig metoden?

– När jag höll på med min doktorsavhandling läste jag en sommarkurs i Rotterdam i epidemiologisk metodik och kom i kontakt med begreppet »causual inference«. Jag blev fascinerad av ämnet och ville lära mig mer. Senare fick jag en postdoktjänst i Norge, plus ett utlandsstipendium från Norska forskningsrådet. Jag kunde därmed tillbringa hela 2016 i »causal inference«-gruppen vid Harvard School of Public Health och utvecklametoden.

Var befinner du dig i karriären? 

– Jag är ST-läkare, men blir färdig specialist i mars. Men jag fortsätter även att forska och har samtidigt en pågående postdok på Oslo universitet, i alla fall fram till sommarlovet. Det har varit en lång ST, eftersom jag har haft så mycket forskningsuppehåll under tiden. Jag läste till läkare 2003–2008 på Karolinska institutet i Stockholm, gjorde AT i Arvika och blev legitimerad 2011. Nu bor och arbetar jag i Nysäter, en liten ort några mil väster om Karlstad. Vårdcentralen är liten, man kommer nära sina patienter och hälsar på dem ute på byn. 

Ville du bli allmänläkare?

– Jag har gått igenom många faser. När jag började på läkarlinjen ville jag bli barnläkare, men under resans gång skulle jag bli allting som jag läste just då: kirurg, kardiolog, gastroenterolog, öron-, näs- och hals-­läkare … och vill man göra alltsammans så får det bli allmänmedicin. Jobbet som allmänmedicinare är extra roligt på landsbygden för att man får handlägga det mesta själv. 

Vad siktar du på efter det här? 

– Helst vill jag kombinera forskning och klinik, men gärna med tyngdpunkt på forskning. 

Namn: Louise Emilsson

Yrke: ST-läkare i allmänmedicin, disputerad forskare.

Ålder: 36 år.

Familj: Man och tre barn. 

Bor: I Nysäter, Värmland.

Aktuell: Har nyligen vunnit utmärkelsen »Best SCI citation award« vid allmänläkarnas världskongress World conference of family doctors (WONCA) 2018 i Seoul, Sydkorea, för artikeln »Examining bias in studies of statin treatment and survival in patients with cancer« (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28822996), publicerad i JAMA Oncology.