Som sjukvårdspersonal lär man sig en hel del när man arbetar för försvarsmakten, och det har landstingen nytta av senare, säger psykiatern Markus Karumo, ny chefläkare för Försvarsmakten. 

Foto: Combat Camera

Markus Karumo, specialist i psykiatri, är sedan den 12 november ny chefläkare för Försvarsmakten. 

Vad går ditt nya jobb ut på? 

– Under ledning av chefen för Försvarsmedicin, överste Claes Ivgren, kommer jag att arbeta med ledningssystem och patientsäkerhetsfrågor. Vi har företagshälsovård för samtliga anställda inom Försvarsmakten, och hälso- och sjukvård för vissa kategorier av personal, till exempel rekryter samt personal på utlandsinsats. Mitt jobb är bland annat att stötta våra lokala medicins­ka verksamhetschefer, hålla kontakten med samarbetspartner samt vara sakkunnig på Försvarsmaktens högkvarter. 

Får du någon militär rang?

– Jag är civilanställd. 

Men du har gjort lumpen? 

– I Enköping. Telegrafi höll jag på med 1993–1994. Jag har ingen officersutbildning, men Försvarsmakten ser till att jag får den utbildning jag behöver.

Hur började du? 

– Jag är läkare sedan 2000 och specialist i psykiatri sedan 2008. Jag har alltid varit mest intresserad av vad som rör sig innanför skallen på folk. Beteendet. Vad som får oss att göra så som vi gör, eller tycka och tänka så som vi gör. Efter utlandsvistelse arbetade jag först tre år på psykakuten på S:t Görans sjukhus i Stockholm. Sedan i fyra år på Norra Stockholms psykiatris mobila akut­enhet. Men redan från hösten 2014 hade jag börjat arbeta parallellt på deltid inom försvarsmakten. Fick en deltidsanställning på fältsjukhuset i Göteborg hösten 2014. 

Har du tjänstgjort utomlands? 

– Nej, inte på någon utlandsmission. Jag har deltagit i en del militärövningar med fältsjukhuset. Det är det enda. Men utomlands hade jag tidigare arbetat inom den lokala psykiatrin på Nya Zeeland i ett och ett halvt år. Jag var ny specialist och sökte mig dit genom en amerikansk hyrfirma. Därefter tog jag fast anställning på det lokala landstinget som psykiater. 

Vad har du med dig därifrån?

– Jag jobbade i ett socialt utsatt område, framför allt med olika minoritetsgrupper, en väldigt speciell upplevelse. Kollegerna inom psykiatrin på Nya Zeeland är enligt min mening väldigt duktiga på att möta patienten där patienten befinner sig. De har en förståelse och en acceptans för att vi alla är väldigt olika, och de är mycket duktiga på att hantera den mångfald av människor som bor i det landet. 

Någon utmaning i nya jobbet?

– Vi berörs ju av den brist på legitimerad sjukvårdspersonal som landstingen brottas med eftersom det är samma pool av människor som vi söker oss till när vi anställer. Många börjar hos oss på samma sätt som jag började här en gång i tiden: en deltidsanställning till exempel på fältsjukhuset, där man bara är inne och jobbar några veckor per år, alternativt att man åker ut på uppdrag exempelvis till Mali på ett halvår eller tre månader. Och den största utmaningen i den situationen är att det kan vara väldigt svårt för personer att få åka eftersom landstingen där de har sin grundanställning inte kan släppa iväg dem på grund av personalbrist. 

Har folk svårt att få ledigt?

– Det kan vara så. Någon kanske vill i väg men har av lojalitetsskäl svårt att lämna en verksamhet där han eller hon behövs. En annan kanske blir ivägsläppt, men utan att det ses med blida ögon av arbetsgivaren. Eller också blir beskedet ett nej. Vi ser detta inte som någon konflikt mellan oss och landstingen, utan som ett resultat av den ansträngda bemanningssituationen. Vi är måna om att ha ett gott samarbete, för det är viktigt att försvarsmakten också får tillgång till sjukvårdspersonal. Våra soldater har rätt till bra sjukvård oavsett om de befinner sig i Mali, Afghani­stan eller i Sverige. 

Namn: Markus Karumo

Yrke: Specialist i psykiatri.

Ålder: 46 år.

Familj: Hustru Anna-Maria och sex barn. 

Bor: I Haninge.

Aktuell: Förordnad sedan den 12 november 2018 som chefläkare för Försvarsmakten.