Som nyinvald ledamot i regeringens innovationsråd kommer Ann-Marie Wennberg att kunna dryfta nya grepp inom sjukvården direkt med statsministern och några ministrar.

Foto: Anna Hult

Ann-Marie Wennberg, profes­sor, specialistläkare och sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, har av statsminister Stefan Löfven utsetts till ledamot i Nationella innovationsrådet. 

Vad innebär det nya uppdraget? 

– Jag känner mig väldigt hedrad, förstås. Rent konkret handlar det om fyra halvdagsmöten per år. Men det nya uppdraget ligger egentligen helt i linje med det jag arbetar med som sjukhusdirektör: utveckling av sjukvården lokalt, men även med nationella och internationella utblickar. En plats i innovationsrådet ger mig en möjlighet till direktdia­log med statsministern och fyra andra ministrar som är med där. Jag kan dela med mig av mina erfarenhe­ter av innovationsarbete inom sjukvård, forskning och medicinsk teknik. 

Kan du berätta om det?

– Jag är ju läkare: hud och könsspecialist, professor sedan 2009. Jag började ganska tidigt kombinera klinisk verksamhet med klinisk forskning. Samarbetade med forskare på Chalmers och med naturvetenskapliga fakulteten här på universitetet. Vi jobbade mycket med innovationer och medicinteknisk utveckling. 

Vad gällde forskningen?

– Hudcancer, närmare bestämt basalcellscancer och skivepitelcancer. Jag har varit med och tagit fram både ny diagnostik och nya behandlingar för de här cancertyperna i deras tidiga varianter. Tillsammans med professor Arne Rosén på Chalmers och medi­cintekniska avdelningen här på Sahlgrenska arbetade vi med speciella xenonlampor för att se om man med hjälp av flourescensteknik kunde bestämma utbredningen i huden av basalcellscancern. Senare användes halogenljus vid sådana undersökningar. Cancerns utbredning är nämligen svår att bestämma med blotta ögat, men genom att först lysa med lampan blev det lättare att träffa rätt och ta bort bara vävnad som verkligen innehöll cancerväxt.  

Blev din forskning uppmärksammad?

– Ja, bland annat en behandlingsmetod kallad fotodynamisk terapi. 

Arbetar du kliniskt i dag?

– Jag har inga patienter, men är inblandad i lite forskning fortfarande. Men jag vill betona att jag är väldigt noga med att hålla kontakt med den kliniska verkligheten i sjukvården. Jag är ofta ute och besöker olika verksamheter och träffar medarbetare och patientrepresentanter. Det är en viktig del i mitt arbete nu också.

När började din chefskarriär?

– I början på 2000-talet blev jag läkarchef, som det hette då, alltså chef för underläkarna. Jag trivdes med det och blev mer och mer intresserad av organisation, ledarskap, men jag har även varit fackligt aktiv. 

 Var är behovet av innovation störst inom sjukvården?

– Inom diagnostiken. Inom mitt gamla gebit, hudsjukvården, kan till exempel bildavläsningar förbättras genom maskin­inlärning med hjälp av mjukvarusystem och algoritmer som kan sortera bort normala fynd och plocka fram sådant som avviker. Målet är att maskinerna ska kunna klå erfarna hudläkare i diagnostik, till exempel när det gäller att hitta ett melanom. Men det är ju svårt att planera framtidens sjukvård. Blickar vi tillbaka tio år, är det uppenbart att vi inte kunde planera för allt det nya som vi i dag kan göra för patienter just tack vare innovationer och tillämpning av ny teknik. 

 Hinner du med någon fritid?

– Visst arbetar jag mycket och intensivt, men jag har ju också tid för framför allt familj och vänner. Jag har tre döttrar och två barnbarn, 4 och 1,5 år, som jag ägnar en stor del av min fritid åt. Hämtar ibland på »föris«, och vissa fredagar sover äldre barnbarnet över hos mig. Det är roligt. Viktigt över huvud taget att också vi med chefsjobb kan ta oss tid att koppla av.

Namn: Ann-Marie Wennberg

Yrke: Professor, specialist i dermatologi och venereologi, sjukhusdirektör på Sahlgrens­ka universitetssjukhuset, Göteborg. 

Ålder: 63 år.

Familj: Gift, 3 döttrar, 2 barnbarn.

Bor: Göteborg.

Aktuell: Har av statsminister Stefan Löfven utsetts till ledamot i Nationella innovationsrådet.