Susanne Karlsson valde ny karriärväg mitt i livet. Hon bytte från internationell marknadsekonom till läkare – en dröm som hon haft redan i tioårsåldern. 

Foto: Frida Rydeling

Susanne Karlsson arbetar som AT-läkare på Alingsås lasarett. Hon bytte karriär efter att ha arbetat som internationell marknadsekonom i många år.  

Vad fick dig att byta yrke?

– Egentligen ville jag bli läkare redan i tioårsåldern. Men jag var också intresserad av mycket annat, så vid gymnasievalet valde jag ekonomisk linje. Efter studenten studerade jag språk och provade på lite olika yrken, jobbade till exempel extra som språklärare i engelska, tyska och frans­ka både på en högstadieskola och på kvällskurser. När det blev dags för att skaffa mig en yrkesutbildning funderade jag på läkarlinjen igen, men det kändes som ett väldigt långt steg, inte minst för att jag då skulle behöva läsa in de naturvetenskapliga ämnena på Komvux för att få behörighet. Jag valde då i stället att studera internationell marknadsekonomi. 

Du gjorde karriär som internationell marknadsekonom – vad innebär det?

– Direkt som färdigutbildad marknadsekonom jobbade jag först några år i Tyskland, i Frankfurtområdet. Det var arbete på marknadsavdelningar på olika internationella företag, främst »business-to-business«. Framför allt värdesattes mina kunskaper i engelska, en eftersökt kompetens i den delen av Tyskland, där ju många amerikanska företag hade sina dotterbolag. Och jag var van vid engelskan eftersom jag hade gjort delar av min utbildning i marknadsekonomi i New York. 

Men sedan bestämde du dig för att byta karriär? 

– Jag kom hem till Sverige efter några år och jobbade på ett företag i Göteborg som ansvarig för marknad och kundrekrytering i Europa samt med företagets kvalitets- och miljöarbete. När jag var mammaledig med min son råkade jag träffa flera personer som hade börjat studera till läkare i min egen ålder. Då insåg jag att det fortfarande var möjligt för mig att förverkliga drömmen, något som jag dessutom hade funderat på de senaste åren. Till slut tog jag tag i det där, pluggade in de naturvetenskapliga ämnena på Komvux – på kvällarna, samtidigt som jag började jobba deltid. Jag gjorde högskoleprovet, sökte in på läkarprogrammet i Göteborg, och en vacker dag hörde de av sig och sa att jag var välkommen att börja. 

Hur arbetar du just nu?  

 – Sedan i slutet av augusti är jag AT-läkare och gör medi­cinplaceringen på Alingsås lasarett. Det innebär avdelningsarbete, det vill säga ordinera utredningar, behandlingar och uppföljningar av patienter på avdelningen. Det är en hel del administrativt jobb som epikriser, remisser och kontakter med andra specialiteter. Jag jobbar också på medicinakuten, dit patienter med mer eller mindre allvarliga sjukdomar och symtom kommer för att få en bedömning. Det kan vara bröstsmärta, huvudvärk, yrsel, krampanfall, infektioner, andnöd … 

Blev allt som du hade tänkt dig i nya yrket?

– Jag vill påstå att jag fick en bra bild av yrket under utbildningens kliniska placeringar. Allteftersom man får mer erfarenhet bemästrar man ju fler färdigheter. Det gäller allt från olika bedömningar, ingrepp, behandlingar, patient- och anhörigkontakter med mera. 

– Det är ett komplext yrke, vilket också är en del av charmen med det, och det är viktigt att acceptera att man inte kan allt på en gång.

Namn: Susanne Karlsson. 

Yrke: AT-läkare på Alingsås lasarett.

Ålder: 46 år.

Familj: Man och barn.

Bor: I Göteborg.

Aktuell: Gör sin AT som läkare efter en lång karriär som internationell marknadsekonom.