Premiären uppskjuten för Medicinarspexet. Joel Karlsson, ansvarig för regin, tar sommarjobb på en beroende­mottagning. Foto: Klara Segerholm

Joel Karlsson, läkarstudent på termin 10 i Göteborg, är regissör för årets Medicinarspex, »Margareta – Kung Byxlös går över gränsen«, vars premiär har skjutits upp till hösten.

Hur påverkas ert arbete med spexet?

–  Visst känns det tråkigt att premiären måste skjutas upp. Samtidigt är det väldigt förståe­ligt att det blev så, med tanke på situationen i och med pandemin. Vi höll tummarna in i det sista för att föreställningarna skulle gå att genomföra under våren, men nu ligger det hela lite på is. Scengänget repar normalt 10–12 timmar i veckan, men nu när det inte blir någon premiär förrän om några månader blir det lite svårt att förmå alla att lägga så mycket av sin egentid på repetitioner. Tillsammans i scengänget kom vi fram till att vi pausar lite och siktar på att köra igång igen framåt mitten av augusti. Fram till dess ligger det på eget ansvar hos var och en att repetera hemifrån.

Årets föreställning utlovar »makaber akrobatik på scen i dramatikens namn« och sång »i både rätt tonart och dialekt till ljuv lyrik författat av framtida Nobelpristagare«. Låter som en utmaning för en erfaren regissör? 

– Jag är mycket nöjd med årets manus. Det följer en väldigt bra handling med bra karaktärer och bra dynamik i karaktärsbalansen. Vi har också en riktigt bra och engagerad scengrupp som tycker att
det är jättekul att hålla på med det här. Jag själv har ingen bakgrund från teater eller skådespeleri, men blev tillfrågad om jag ville åta mig den här funktionen genom mitt tidigare engagemang. Det här är den fjärde uppsättningen som jag är engagerad i, och jag tyckte att det kunde vara en intressant utmaning att jobba med regin. Jag jobbar med en väldigt kompetent grupp och en erfaren scenchef, vilket har varit till stor hjälp. Vi arbetar utifrån ett färdigt manus, och under repetitionerna märker vi vad som funkar och inte och gör anpassningar utifrån det, så det är en ganska dynamisk process.

Nästa utmaning blir yrkeslivet?

– Jag går termin 10 på läkar­utbildningen, men skulle inte säga att jag har stakat ut någon väg för min framtida karriär. Det finns flera områden som jag skulle kunna tänka mig att jobba med, och inget område som känns direkt uteslutet. Radiologi och akutmedicin är intressanta
speciali­teter i nuläget. Jag började nog plugga till läkare mest av en slump. Sista året på gymnasiet, då jag inte riktigt visste vad jag ville läsa, fick jag möjligheten att göra två veckors praktik på olika avdelningar på Sahlgrenska här i Göteborg. Jag fick gå bredvid läkare och sjuksköterskor, upplevde det som givande, och då tänkte jag att »det här skulle jag kunna tänka mig att jobba med«.

Vad gör du i väntan på omstart för Medicinarspexet? 

– I sommar ska jag jobba som underläkare på en beroendemottagning här i Göte­borg. Premiär för spexet planeras till mitten av oktober, och förhoppningsvis blir det inga nya förändringar på grund av pandemin.