Sedan mitten av mars 2020 bjuder Region Skåne in till livesända presskonferenser om covid-19, där smittskyddsläkare Eva Melander deltar. Intresset från skåningarna har gjort henne till en välkänd medieprofil. Foto: Bengt Flemark

Eva Melander fascinerades av infektionsområdet tidigt under läkarstudierna. Efter AT gick hon in i ett forskningsprojekt om kopplingen mellan resistenta pneumokocker och antibiotikaanvändning. Efter disputationen vidareutbildade hon sig till klinisk bakteriolog i Lund. Hon har varit ordförande för Strama i Region Skåne och chef/överläkare för Vårdhygien i regionen. Sedan 2017 är hon Skånes smittskyddsläkare och ansvarig för smittskyddsarbetet, vilket ändrats radikalt på grund av sars-cov-2:

– Utmaningen är att det i den pågående pandemin finns väldigt lite tid för reflektion. Vi skulle vilja hinna arbeta mer strategiskt, men det uppstår kontinuerligt akuta frågor från alla möjliga håll och vi kan därför inte lägga upp arbetet som vi skulle önska.

Du är även ordförande i Smittskyddsläkarföreningen, som är en intresseförening för Sveriges smittskyddsläkare inom Läkarförbundet. Hur har det arbetet gått det första »coronaåret«?

– Det är inte bara vården av sjuka som drabbats av undanträngningseffekter. Både i föreningen och på smittskydden i regionerna har vi blivit tvungna att lägga fokus på och i stort sett uteslutande prioritera covid-19. Vi har tagit fram information, råd och riktlinjer, såväl själva som tillsammans med Folkhälsomyndigheten. Arbetet rör allt från smittsam­het och immunitet till vacci­na­tioner och andra åtgärder med målet att nå samsyn inom landet.

Hur räcker du till?

– Jag orkar med tack vare att jag har väldigt bra kollegor och medarbetare hos mig. Vi kommer framåt, trots att vi alla jobbar för mycket. Det finns en grundläggande energi. Jag har också gott stöd av mina smittskyddsläkarkollegor i andra regioner. Samtidigt känner vi oss ofta otillräckliga, att vi inte räcker till för vårt uppdrag.

Vilka är utmaningarna?

– Det har bara gått ett år med covid-19, men alla som jobbar med det här inom vården har gjort en fantastisk resa. Vi har lärt oss så mycket. Att vi överhuvudtaget fick tillgång till ett fungerande vaccin redan i december 2020 är helt enkelt otroligt. Samtidigt berör pandemin varenda människa på jordklotet. Plötsligt finns ett stort intresse för frågor folk aldrig brytt sig om förut – och ett stort ifrågasättande.

Är smittskyddsläkare extra utsatta?

– Vi är bara några stycken på varje ställe i landet och tar ett enormt ansvar. Vi ska tycka och veta saker som andra inte känner till, och ja, vi får otrevliga telefonsamtal och mejl, men också det motsatta. Det är ett starkt medietryck och jämförande mellan regionerna, men vi måste jobba strate­giskt utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, som alltid inom vården.

Region Skåne håller regelbundet presskonferenser om coronaläget, där du deltar. Har du blivit en medieguru?

– Det är inget jag önskat, men det ingår trots allt i jobbet att kommunicera och informera invånarna via medierna. Jag hade föreställt mig att situationen med mediernas intresse kunde bli något åt det här hållet även före coronapandemin, med tanke på vårt kommunikationstäta samhälle. Men det är en väldigt speciell upplevelse, och jag märker att folk tittar på mig när jag är ute och promenerar. Övriga medarbetare är inte exponerade på samma sätt, men det är viktigt att framhålla att det inte bara är jag som gör det viktiga smittskyddsarbetet.

Längtar du efter en återgång till läget före covid-19?

– Ja, jag längtar extremt mycket efter att det ska lugna ner sig. Inte någon av oss har fått den vila vi behöver. Det är svårt att koppla av de dagar man är ledig. Jag är trött, men fortfarande engagerad.

Eva Melander

Yrke: Smittskyddsläkare i Region Skåne.

Bor: Malmö.

Ålder: 53.

Familj: Gift, egna barn, bonusbarn och bonusbarnbarn.

Aktuell: Har som smittskyddsläkare i Region Skåne och ordförande för Smittskyddsläkarföreningen inom Läkarförbundet hamnat i »stormens öga« under coronapandemin.