Birgitta Henriques Normark blir ny ordförande – eller preses, som det kallas – för Kungliga Vetenskaps­akademien. Foto: Stefan Zimmerman

Den första juli i år blir professor och överläkare Birgitta Henriques Normark ny ordförande för Kungliga Vetenskapsakademien.

Hur känns det här?

– Jag är mycket hedrad och glad. Jag tycker att det ska bli jättespännande och intressant och kommer att ta mig an detta uppdrag med stort engagemang.

Vad tror du att du kan bidra med som preses för Vetenskapsakademien?

– Jag har ännu ingen specifik agenda utan kommer att sätta mig in i aktuella frågor nu under våren, och prata med nuvarande ordförande Dan Larhammar och den ständige sekreteraren Hans Ellegren för att få ett bra underlag. Det är ett framstående uppdrag som är viktigt för forskningen i Sverige, och jag kommer att försöka bidra på bästa sätt. 

Varför tror du att de valde dig?

– Haha, det vet man aldrig. Men jag tror att det som kan ha bidragit är att jag har haft många ledaruppdrag både nationellt, bland annat på Smittskyddsinstitutet och som vice rektor för forskning på Karolinska institutet, och internationellt med uppdrag bland annat inom EU och European Research Council. Jag har också en lång bakgrund som forskare, där min forskning är tvärvetenskaplig – och så har jag varit ledamot i akademien sedan 2018.

Vad handlar din forskning om?

– Jag forskar inom infektionsbiologi och leder en forskargrupp där vi studerar epidemiologin och patogenesen bakom luftvägsinfektioner; vi studerar framför allt pneumokocker och försöker förstå varför dessa bakterier kan finnas i näsan hos helt friska barn, men hos andra individer orsaka lunginflammation och ibland ännu svårare sjukdomar. Det är en forskning med bred approach, från grundforskning om mekanismer till epidemiologiska och kliniska studier. Vi forskar även på andra bakterier samt om antibiotikaresistens. Förhoppningen är att forskningen ska leda till bättre diagnostik, behandlingar och nya vacciner. Vi har i dagarna publicerat en artikel där vi identifierat en ny lovande vaccinkandidat mot pneumokockinfektioner.

Kommer du att ha tid över för att forska?

– Ja, det ska hinnas med – att vara preses är inte ett heltidsuppdrag. Det är den ständige sekreteraren som har det operativa ansvaret för verksamheten, och sedan finns det tre vicepreses med olika ansvarsområden. Men jag kommer att lägga ner den tid det tar.

Vad är viktigast för Vetenskapsakademien?

– Det är verkligen att främja forskningen, att föra fram den i samhället genom att träffas och ha vetenskapliga möten och lyfta fram framstående forskningsinsatser. Viktigt är också att vara engagerad i internationella frågor i samhället samt i forsknings- och utbildningspolitiska frågor. Vad som är viktigt beror mycket på vad som är aktuellt i samhället. Ett engagemang i internationella frågor och att ha kontakt med akademier i andra länder är också viktigt. 

Du sitter också med i Nobelförsamlingen, som utser Nobelpristagaren i fysiologi eller medicin. Det låter som om du har fullt upp.

– Absolut, men det är mycket roligt!

Vad är du mest stolt över?

– Det är min familj, men förutom den så är det forskningen, det vi som forskargrupp har åstadkommit. Forskningen är jätteviktig för mig, den brinner jag för.

Birgitta Henriques Normark

Yrke: Överläkare och professor i klinisk mikrobiologi vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset.

Ålder: 63 år.

Familj: Make, tre barn, tre bonusbarn, sex bonusbarnbarn.

Bor: Stockholm.

Aktuell: Ny ordförande (preses) för Kungliga Vetenskaps­akademien.