Förlossningsläkare Malin Thorsell ser fram emot att om knappt ett år kunna öppna upp en ny förlossningsavdelning mitt i Stockholm. »Här är det korta beslutsvägar med stor möjlighet att påverka, oavsett vilken position man hör till«, säger hon. Foto: Privat

Malin Thorsell är fylld av glädje inför vetskapen att hon om knappt ett år ska kunna erbjuda födande kvinnor en bra start på det nya livet och att de tryggt ska kunna lämna Stockholms »nyfödda« förlossningsenhet BB S:t Göran vid Capio S:t Görans sjukhus. Som nytillträdd verksamhetschef ska hon först i delat ledarskap (som de själva valt att se det) med vårdenhetschef Hanne Fjellvang fastslå alla rutiner och arbetssätt och se till att BB S:t Göran kan öppna på måldatumet 1 april 2023.

Vad sysslar du med just nu på kontoret?

– Vi är i uppbyggnadsfasen och har [när detta skrivs; red anm] tre helt tomma våningsplan som ska fyllas med inredning, medicinsk utrustning och personal. Det närmaste året ska vi köpa in allt från papperskorgar till operationsbord. Vi börjar med att lägga ordrarna på allt som ska in i våra lokaler, och först efter sommaren sätter vi igång med att söka personal. Det pågår även ett intensivt arbete med att rita upp patientflöden och gå igenom våra mål och värderingar för att kunna bygga framtidens förlossningsvård.

När startar rekryteringen?

– Vi börjar träffa doktorer i augusti, barnmorskor i september och undersköters­kor i oktober, men det ligger redan en intresseanmälan på vår webbplats och vi ser ett enormt stort intresse från alla yrkeskategorier.

Många barnmorskor inom Stockholmsregionen har sagt upp sig, och det har även försvunnit läkare från förlossningsenheterna. Hur tänker ni kring det när ni ska rekrytera?

– Vi kommer naturligtvis att försöka locka tillbaka personal som lämnat den slutna förlossningsvården genom att erbjuda möjlighet att rotera ut mot öppenvården, mödravård eller annan verksamhet som har mer dagtidsjobb. Det här är inget nytt sätt att tänka, men heller inte vanligt förekommande, och vi tror att det är ett bra sätt att locka tillbaka både läkare och barnmorskor till den slutna sjukvården. Vår ambition är också att rekrytera så jämnt som möjligt från de olika förlossningsenheterna i Stockholm för att inte skapa onödig oro hos personal och enheter.

Vad fick dig att tacka ja till jobbet?

– Det var helt enkelt en utmaning som var svår att motstå – möjligheten att få vara med från början och påverka hur arbetsmiljön kommer att vara på just den här kliniken framöver och få sätta ihop bra team med alla professioner som är med och jobbar kring den gravida kvinnan. Utmaningen kom också vid rätt tid i livet. Jag har utrymme för att ta på mig ett sådant här uppdrag. Det är också lockande att få vara på Capio S:t Göran – det lilla stora välrenommerade sjukhuset mitt i Stockholm. Här är det korta beslutsvägar med stor möjlighet att påverka, oavsett vilken position man hör till.

Hur ser er roll ut inom förlossningsvården i regionen?

– Stockholmsregionen har en god förlossningsvård – BB S:t Göran blir ett tillskott till den. Antalet vårdplatser i regionen ska anpassas till antalet födande, och vi går mot fler, men mindre, enheter. Vi kommer initialt att ha 2 600 födslar per år, och växla upp till 3 000 per år fram till 2025 för att vid full kapacitet ha 4 000 födslar per år.

BB S:t Göran ska erbjuda specialistmödravård från och med graviditetsvecka 22, förlossningar från vecka 37, BB-platser, omhändertagande av akut sjuka nyfödda barn, okomplicerad neonatalvård samt mottagning för öppenvård efter förlossning.

Malin Thorsell

Yrke: Gynekolog, förlossningsläkare, KBT- och parterapeut och forskare.

Ålder: 52 år.

Familj: Gift; tre barn (22, 20 och 15 år).

Bor: Bromma.

Aktuell: Verksamhetschef vid BB S:t Göran, som har som mål att öppna den 1 april 2023.