Kirurgen minns Uppsalas första njurtransplantation

Kirurgen minns Uppsalas första njurtransplantation

Lars Frödin, specialist i kirurgi och urologi, pensionerad, är en av kirurgerna som var med för 50 år sedan när den första njurtransplantationen genomfördes på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Doktorn bytte läkekonsten mot mathantverk i rökeriet

Doktorn bytte läkekonsten mot mathantverk i rökeriet

Ted Blomlöf, specialist i allmänmedicin, slutade som allmänläkare på hälsocentralen i Ljungbyholm för att driva och vidareutveckla familjeföre­taget Blomlöfs rökeri, grundat av hans farfars far för 90 år sedan. 

Professorn som ska utveckla kirurgin mot metabol sjukdom

Professorn som ska utveckla kirurgin mot metabol sjukdom

Torsten Olbers är nyinstallerad professor i kirurgi vid Linköpings universitet. Hans forskning utvecklar behandling av svår fetma och metabol sjukdom genom mag–tarmkirurgiska ingrepp. (1 kommentar)

Ett samtal med Per i limbo – tema i existentiell skröna

Ett samtal med Per i limbo – tema i existentiell skröna

Staffan Gullsby, medicinsk radiolog i Gävle, har skrivit en kortroman som är ett samtal kring frågor och möjliga svar om vad som händer när vi dör. 

»Nya abortlagen är första steget – nu kan vi gå vidare«

»Nya abortlagen är första steget – nu kan vi gå vidare«

Fernanda Machungo, specialist i obstetrik och gynekologi i Maputo, visade vetenskapligt att tillgång till laglig abort räddar liv. Hennes forskning bidrog till ny lagstiftning i Moçambique som gör aborter lagliga till och med tolfte graviditetsveckan.

»Skräcken för antibiotikaresistensen finns alltid där«

»Skräcken för antibiotikaresistensen finns alltid där«

Jacob Rasmussen, nyutexaminerad läkare, är nyligen hemkommen från Uganda där han inom ramen för sitt examensarbete studerade antibiotikaanvändningen vid behandling av patienter med lunginflammation. 

»Min lycka har alltid varit att göra andra människor glada«

»Min lycka har alltid varit att göra andra människor glada«

Sophie Ekman, verksam som skolläkare i fyra decennier, var­av tre som skolöverläkare i Solna, har utsetts till medicine hedersdoktor av Karolinska institutet. 

»Det är jättebra med hygien – men kanske inte för örat«

»Det är jättebra med hygien – men kanske inte för örat«

Anders Niklasson, privatpraktiserande öron-, näs- och halsspecialist, har nyligen disputerat på »hammarfraktur«, en diagnos i örat som är vanligare än den är känd.

Ett finger med i spelet för att förebygga demenssjukdom

Ett finger med i spelet för att förebygga demenssjukdom

Miia Kivipelto, neurolog och professor i klinisk geriatrik, är en av initiativtagarna till ett nytt forskningsinstitut med målsättning att hitta och utveckla metoder för att förhindra eller fördröja demenssjukdomar.

»Familjen betraktas som resurs för patientens återhämtning«

»Familjen betraktas som resurs för patientens återhämtning«

Anna Serafin, barn- och ungdomspsykiater i Örebro och 2018 års mottagare av Cullbergstipendiet från bokförlaget Natur & Kultur, berättar om studieresan till Norge som stipendiet hjälpte henne att förverkliga.

Konjak i nedtrappning – praxis vid alkoholavgiftning på 1800-talet

Konjak i nedtrappning – praxis vid alkoholavgiftning på 1800-talet

Malin Appelquist, överläkare i psykiatri, blir den första i Sverige att disputera i psykiatri­historia vid en medicinsk fakultet.

Hon berättar om tiden då kvinnor inte blev tagna på allvar i vården

Hon berättar om tiden då kvinnor inte blev tagna på allvar i vården

Annika Forssén arbetade som distriktsläkare i Luleå under 1980-talet och såg då hur missförstådda många kvinnor blev i vården. Tillsammans med kollegan Gunilla Carlstedt bestämde hon sig för att djupintervjua äldre kvinnor för att öka kunskapen om kvinnors arbete i ett långtidsperspektiv. 

»Jag och många med mig har slagit huvudet i glastaket någon gång«

»Jag och många med mig har slagit huvudet i glastaket någon gång«

Åsa Stenberg, med dr och specialist i obstetrik och gynekologi, har skrivit tre spänningsromaner efter pensioneringen: »Flyktfågel«, »En handfull hund« och »Ett dunigt rede«. Handlingen är baserad på verkliga händelser och berättar om våld och övergrepp mot kvinnor. 

»Jag vill verka för att hygienläkare samarbetar med andra specialiteter«

»Jag vill verka för att hygienläkare samarbetar med andra specialiteter«

Anders Johansson, docent i infektionssjukdomar och överläkare, är vald till årets Lennanderföreläsare på Svenska läkaresällskapet. Han varnar för den höga dödligheten i vårdrelaterade infektioner i svensk sjukvård.  

Professorn skrev satir om ett riksbekant sjukhuskomplex

Professorn skrev satir om ett riksbekant sjukhuskomplex

Johan Frostegård, medicinprofessor, forskare och författare, har just publicerat romanen »Det nya sjukhuset« – en satir om en satir, enligt P C Jersilds recension i Läkartidningen. (1 kommentar)

»Mina skämt kan handla om sånt som har hänt mig på riktigt«

»Mina skämt kan handla om sånt som har hänt mig på riktigt«

Pär Lindström, barnhälsovårdsöverläkare i Region Gävleborg, står ibland på scenen som ståuppkomiker samt är med och driver GASTA, en klubb för utbildning i ståuppkomedi. (1 kommentar)

»Efter två veckor kände jag: jamen, det är ju det här jag vill jobba med«

»Efter två veckor kände jag: jamen, det är ju det här jag vill jobba med«

Emil Carstedt läser termin 6 på läkarprogrammet i Umeå. Han är en av pionjärerna som anmält sig till det nya spåret med glesbygdsmedicinsk inriktning. 

»Genom mitt arbete vill jag ta död på myterna«

»Genom mitt arbete vill jag ta död på myterna«

Birgitta Essén, specialist i obstetrik och gynekologi och professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård, har fått 18 miljoner kronor att använ­da i sin tvärvetenskapliga forskning kring mödravård och kvinnohälsa i invandrargrupper i Sverige. (5 kommentar)

»Med rätt pedagogik bör man kunna forma en ny kirurg mer effektivt«

»Med rätt pedagogik bör man kunna forma en ny kirurg mer effektivt«

Margareta Berg, ortopedkirurg och forskare, har ansvaret för att organisera de kliniska kurser som ges vid Kirurgiskt anatomiskt träningscentrum (KAT) i Göteborg, en resurs för träning och vidareutbildning av kirurger.   (2 kommentar)

Mänskliga faktorn bakom de flesta olyckor med skjutvapen

Mänskliga faktorn bakom de flesta olyckor med skjutvapen

Mensura Junuzovic, specialist i allmänmedicin, berättar i sin avhandling om dödliga och icke-dödliga skjutvapenolyckor i Sverige samt undersöker vilken prevention som behövs.