»Vi ska utbilda AT-läkare mot scenskräck«

»Vi ska utbilda AT-läkare mot scenskräck«

Professorn och hjärnforskaren Jan Marcusson, Linköping, utbildar kolleger och AT-läkare i konsten att bemästra scenskräcken när de ska tala inför folk. Han hoppas att boken som han och skådespelaren Stefan Sauk gav ut nyligen ska komma till användning på läkarprogrammet och andra grundutbildningar.  

»Jobbar man med idrottsmedicin får man upp ögonen för dopning«

»Jobbar man med idrottsmedicin får man upp ögonen för dopning«

Åke Andrén Sandberg, spe­cialist i kirurgi, har varit med i Riksidrottsförbundets dopingkommission i 14 år. I maj 2017 valdes han till ordförande.

»Katastrofmedicin är en interprofessionell vetenskap«

»Katastrofmedicin är en interprofessionell vetenskap«

Karin Hugelius, medicine doktor, anestesi- och ambulanssjuksköterska, är medförfattare till boken »Krishantering i praktiken«. Hon undervisar i akut-, ambulans- och katastrofsjukvård vid Örebro universitet.

»Det är viktigt att vi fortsätter att spränga glastak«

»Det är viktigt att vi fortsätter att spränga glastak«

Bita Eshraghi, specialist i gynekologi och obstetrik vid Kvinnokliniken på Södersjukhuset i Stockholm, tar på måndagen emot Ottarpriset – en utmärkelse till minne av kvinnorättskämpen Elise Ottesen-Jensen. Hon får priset för sitt arbete bland annat med könsstympade kvinnor och papperslösa i behov av sjukvård.

»Jag försöker fokusera på det friska hos människan«

»Jag försöker fokusera på det friska hos människan«

Barnläkaren och skolöverläkaren Kristina Bähr driver »Hjärnpodden« som förmedlar kunskap om hur man som människa kan använda hjärnan i arbetslivet och privat. »Om vi förstod lite bättre hur hjärnan fungerar så kunde vi agera annorlunda mot varandra«, säger hon.

»Mentalt tänker jag mest på innebandy just nu«

»Mentalt tänker jag mest på innebandy just nu«

Peter Ueda är AT-läkare, postdoktoral forskare och civilekonom – och har just vunnit tävlingen »Forskar Grand Prix«, anordnad av bland annat Venskapsakademien. Men just nu är det innebandy som upptar alla hans tankar. (1 kommentar)

»Jag räknar med att jobba tills jag är 70 – minst«

»Jag räknar med att jobba tills jag är 70 – minst«

Mitt i livet, halvvägs in i en framgångsrik karriär inom telekom, ställde sig Stefan Eriksson Corbett frågan: »Om jag sysslar med det här ända tills jag går i pension, kommer jag att tycka att jag har gjort någonting meningsfullt av mitt yrkesliv?« Svaret blev att han började studera på läkarlinjen – 45 år gammal.

»Vi är mot kärnvapen i kraft av vårt läkarkall«

»Vi är mot kärnvapen i kraft av vårt läkarkall«

Andreas Tolf, ST-läkare på Akademiska sjukhuset, Uppsala, är ordförande i Svenska läkare mot kärnvapen, och på plats i Oslo när Nobels fredspris överlämnas till ICAN, läkarnas internationella kampanj mot förintelsevapnen. »Viljan att driva den här frågan bottnar nog i samma drivkraft som får oss att vilja bli läkare«, förklarar han.  (6 kommentar)

»Att få se patienten bli helt frisk gör mitt arbete fantastiskt roligt«

»Att få se patienten bli helt frisk gör mitt arbete fantastiskt roligt«

ST-läkaren och forskaren Charlotte Hedin, Karolinska universitetssjukhuset Solna, fick Europeiska gastroenterologsällskapets prestigefyllda utmärkelse »Rising star«. Hon hämtade sitt pris i Barcelona just som uppståndelsen kring Kataloniens självständighetssträvanden pågick som häftigast i staden.

Han informerar om skadorna efter kvinnlig könsstympning

Han informerar om skadorna efter kvinnlig könsstympning

Johannes Leidinger, specialist i obstetrik och gynekologi samt fostermedicin, har regelbundna informationskvällar för sjukvårdspersonal och allmänhet om kvinnlig känsstympning. »I min specialitet är det praktiskt taget omöjligt att inte komma i kontakt med problematiken även här i det svenska vardagslivet«, säger han.   (1 kommentar)

»Goda idéer kommer ofta från dem som är i vården«

»Goda idéer kommer ofta från dem som är i vården«

Johan Kaarme, barnläkare och forskare, arbetar sedan september på halvtid som chef för Innovation Akademiska. Målet är att få fram nya metoder inom teknik och diagnostik som kan gagna både sjukvårdsanställda och patienter.

Mentor och adept med kärlkirurgi på programmet

Mentor och adept med kärlkirurgi på programmet

Kärlkirurgi är en numera en egen specialitet som kan väljas av läkare i början av karriären. Svensk kärlkirurgisk förening (SSVS) har ett mentorsprogram som låter en mentor och en adept följas åt under en tid i utbildningssyfte. Kärlkirurgen Joy Roy var mentor och läkarstudenten och underläkaren Darko Bogdanovic adept i en sådan konstellation. 

»Medier överdrev risk för dengue-smitta i Sverige«

»Medier överdrev risk för dengue-smitta i Sverige«

Klimatförändringarna kan förändra tropiska myggors möjlighet att sprida virussjukdomar, och följden kan bli att till exempel dengue-feber och zikavirus kommer att bli ett problem även i Europa. Jing Helmersson, doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin i Umeå har konstruerat en matematisk modell som bedömer riskerna. 

»Jag lever långsammare – men får inte mindre gjort«

»Jag lever långsammare – men får inte mindre gjort«

Niklas Nygren arbetade som psykiater på en öppen mottagning när han drabbades av utmattningssyndrom. Nu är han tillbaka på jobbet och har skrivit en bok om erfarenheten som har påverkat såväl yrkes- som privatlivet.

»Dödsstraff är tortyr – alltså en medicinsk angelägenhet«

»Dödsstraff är tortyr – alltså en medicinsk angelägenhet«

Birgit Feychting, pensionerad narkos- och intensivvårdsläkare, är engagerad i kampen mot dödsstraff genom Amnesty Internationals hälso- och sjukvårdsgrupp i Sverige. Hon föreläser i Stockholm på Internationella dagen mot dödsstraffet den 10 oktober.   (1 kommentar)

»Jag är medicinsk doktor men tänker också som en ingenjör«

»Jag är medicinsk doktor men tänker också som en ingenjör«

Habib Frost, Danmarks yngste utexaminerade läkare genom tiderna, nu entreprenör och företagsledare, arbetar heltid med att utveckla en medicinteknisk innovation. Uppfinningen räddar liv vid hjärtstopp genom en datorstödd ballongkateter som förs upp i aortan.

»Svårt skadade i strid är den största medicinska utmaningen«

»Svårt skadade i strid är den största medicinska utmaningen«

Ortopedspecialisten Lars Wramdemark har tjänstgjort vid den rörliga kirurgiska enheten under den svenska FN-insatsen i Mali. Han ingick i ett team av sjukvårdspersonal som följde med soldaterna ut i öknen på längre spaningsuppdrag.

»Läkarutbildningen gjorde genusfrågan viktig för mig«

»Läkarutbildningen gjorde genusfrågan viktig för mig«

När Katarina Hamberg, professor i allmänmedicin och folkhälsa i Umeå, gick läkarutbildningen på 1970-talet såg hon att alla läkare som syntes var män, det fanns bara manliga förebilder. Genusfrågan blev en viktig rättvisefråga för henne, och hon beslöt sig för att börja forska och arbeta för att vända en trend.(1 kommentar)

Hedrad i Skottland för arbetet som hjälper barn med CP

Hedrad i Skottland för arbetet som hjälper barn med CP

Gunnar Hägglund, professor i barnortopedi i Lund, är numera hedersmedlem i anrika Royal College of Surgeons of Edinburgh. Han blev invald som tecken på uppskattning av pionjärarbetet som förebygger höftfluxation hos barn med CP. Uppföljningsprogrammet som preventionen bygger på används i flera länder, bland andra Skottland.

»Jag ville göra något litet för att kompensera för orättvisorna«

»Jag ville göra något litet för att kompensera för orättvisorna«

Ludvig Bolinder, ST-läkare från Stockholm, arbetar under sin tjänstledighet för Läkare utan gränser. Motivet är att som lyckligt lottad och välutbildad göra »något litet« för att kompensera för orättvisorna i världen. Under senaste uppdraget i Centralafrika arbetade han bland annat med ett utbrott av ebola.  (1 kommentar)