»Mitt transplantat är äldre än du«, sa patienten

»Mitt transplantat är äldre än du«, sa patienten

Patrik Danielson, professor i anatomi, överläkare, specialist i ögonsjukdomar, har utnämnts till dekan på medicinska fakulteten vid Umeå universitet. 

Nestor inom svensk kardiologi – med världsrekord i att samla på igelkottar

Nestor inom svensk kardiologi – med världsrekord i att samla på igelkottar

Bengt W Johansson, nestor inom svensk kardiologi, har belönats med Nylinmedaljen. Han är den förste att få den trots att den präglades redan för 20 år sedan. Medaljen är uppkallad efter Gustav Nylin (1892–1961), en av pionjärerna inom svensk kardiologi. 

Målet är att starta ett landslag i volleyboll för kvinnliga läkare

Målet är att starta ett landslag i volleyboll för kvinnliga läkare

Om ST-läkaren Anahita Attaran får som hon vill finns det redan till hösten ett landslag i volleyboll bestående enbart av kvinnliga läkare i Sverige.

»Jag är väldigt glad att jag valde barnonkologin«

»Jag är väldigt glad att jag valde barnonkologin«

»Man får så mycket tillbaka i det här jobbet«, säger Klas Blomgren, professor, specialist i pediatrik och barnonkologi, Karolinska institutet. Han är en av tre medicinskt sakkunniga bakom Barncancerrapporten 2017, en sammanställning i Barncancerfondens regi om nuläget inom barncancersjukvården.

Stipendiet – hjälp att jobba för global hälsa

Stipendiet – hjälp att jobba för global hälsa

Nasim Hanie Hoseini, ST-läkare i barn- och ungdomspsykiatri, har fått Cullbergstipendiet, utdelat av bokförlaget Natur & Kultur, för en klinisk auskultation i Libanon under hösten 2017.

»Hur kan vi vara moraliska när vi är så irrationella?«

»Hur kan vi vara moraliska när vi är så irrationella?«

Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet, är ny medlem i EU:s forskningsetiska råd, en oberoende grupp som bistår kommissionen med råd när vetenskaplig och teknisk utveckling leder till etiska utmaningar.

Geriatrik handlar ofta om förebyggande vård

Geriatrik handlar ofta om förebyggande vård

Agnes Lindbo, ST-läkare i geriatrik, fick nyligen sitt diplom som Silvialäkare. Hon har gått utbildningen som ges av Karolinska institutet och Stiftelsen Silviahemmet för att ge fördjupade kunskaper om demens. (1 kommentar)

Hon använder kultur för att kommunicera forskning

Skattebetalarna ska få valuta för sina pengar. Därför är det viktigt att forskning och forskningsresultat når ut till allmänheten. Det säger May-Britt Moser, nobelpristagare i medicin 2014, som i sommar kommer att använda konstnärliga uttryck när hon presenterar sin forskning.

»Jag minns värmen som mötte oss när vi flydde till Sverige«

»Jag minns värmen som mötte oss när vi flydde till Sverige«

Han tvingades fly från dåvarande Tjeckoslovakien till Sverige och har haft Saddam Husseins hustru som patient. Nu har Karl Landys, pensionerad specialist i invärtesmedicin och onkologi, skrivit sina memoarer.

ST-läkares kurs fick kvinnorna att börja cykla

ST-läkares kurs fick kvinnorna att börja cykla

Dorothea Lagrange, ST-läkare i allmänmedicin, vigde sitt kvalitetsarbete i utbildningen åt ett hälsoprojekt: att lära kvinnor med invandrarbakgrund att cykla – och förbättra deras möjligheter till motion.

»Våra projekt verkar för ett mer demens­vänligt samhälle«

»Våra projekt verkar för ett mer demens­vänligt samhälle«

Målet är ett demensvänligare samhälle – inte bara på sjukhusen utan i alla miljöer. Wilhelmina Hoffman, geriatriker ­och chef för Svenskt demens­centrum och Stiftelsen Silvia­hemmet, har vigt hela läkarkarriären åt att  främja den målsättningen. Hennes arbete belönades nyligen med kunglig medalj.

Dysmorfofobi är vanligare än anorexi – ändå nästan okänt

Dysmorfofobi är vanligare än anorexi – ändå nästan okänt

Sabina Brohede, ST-läkare i barnmedicin, blev intresserad av en diagnos utanför sin specialitet. Nu har hon disputerat på dysmorfofobi, ett tämligen okänt tillstånd, men vanligare än anorexi. 

»Jag har skrivit i bra många år – men ser mig som nybörjare«

»Jag har skrivit i bra många år – men ser mig som nybörjare«

Flyget, militären och underrättelseverksamhet är centrala teman i psykiatern och överläkaren Jan Daviléns nyligen utgivna spänningsroman. Bottnarna i texten är många, enligt författaren, och motiven återfinns till viss del i hans brokiga karriär som läkare inom en rad verksamheter.

Varje patient med cancer är sin egen gåta

Varje patient med cancer är sin egen gåta

Cancerbekämpning kräver helhetstänkande och improvisation i försöken att övervinna ett komplext system med en rad oförutsägbara egenskaper. Forskaren och patologiprofessorn David Gisselsson Nord fick inspiration från oväntat håll i sin kamp när han läste om den amerikanska militärledningens fältmanual från Irakkriget.(2 kommentar)

Många äldre som tar sitt liv lider av psykisk ohälsa

Många äldre som tar sitt liv lider av psykisk ohälsa

Hennes forskning har lett till insikten att äldre mycket sällan gör suicid eller suicidförsök utan att det samtidigt finns någon form av psykisk ohälsa med i bilden. Nu strävar Magda Waern, överläkare och professor i psykiatri, efter att skapa en personcentrerad vård för äldre med depression och självmordstankar.

Simulering av akutfall förbättrar utbildningen

Simulering av akutfall förbättrar utbildningen

Frida Meyer, specialist i akutsjukvård, har gjort en pionjärinsats på läkarprogrammet i Linköping genom att ha vidareutvecklat undervisning genom simulering, främst inom akutsjukvård.

»Jag spelade manisk patient – studenterna bara gapade«

»Jag spelade manisk patient – studenterna bara gapade«

Sjukvårdspersonal måste träna på att arbeta i team – och undervisning genom simulering borde vara obligatorisk. Det anser Brian Hodges, professor i psykiatri i Toronto, som mottog Karolinska institutets årliga pris för forskning i medicinpedagogik 2016. 

»Oroande att högriskspelen dominerar marknadsföringen«

»Oroande att högriskspelen dominerar marknadsföringen«

Anders Håkansson, är Sveriges första professor med inriktning på spelberoende, nyligen utnämnd. Som enhetschef och kliniskt verksam vid spelberoendemottagningen, Beroendecentrum, Malmö, möter han dagligen patienter som fastnat i spelberoende med allvarligt nedsatt livskvalitet som följd.  (2 kommentar)

»Vårt mål är att konstruera handproteser med känsel«

»Vårt mål är att konstruera handproteser med känsel«

Göran Lundborg, handkirurg och professor emeritus, är nyligen hedrad med utmärkelsen »Pioneer of Hand Surgery« vid kongressen som International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH) höll i Buenos Aires i oktober. I dag driver han ett projekt med målsättning att konstruera handproteser med känsel.

»Vi ska ge våra AT-läkare en jättebra utbildning«

»Vi ska ge våra AT-läkare en jättebra utbildning«

Stina Schell, distriktsläkare, specialist i allmänmedicin och fortbildningssamordnare är sedan en tid AT-chef i Nyköping. AT-utbildningen där hamnade sist i senaste rankingen, och det blir den nya AT-chefens uppgift att lyfta verksamheten till en bättre position.