Fondmedel att söka

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut penningunderstöd till behövande läkare som är medlemmar i föreningen.

Forskningsmedel från Margareta Wingårds fond att söka

Göteborgs läkaresällskap genomför en extrautlysning inom 2022 för medel ur Margareta Wingårds fond.

Pris och resestipendium från Svensk trafikmedicinsk förening

Svensk trafikmedicinsk förenings forskningsfond utlyser härmed möjlighet att ansöka om pris för genomförd värdefull insats inom det trafikmedicinska området, eller resestipendium för att främja sökandens och trafikmedicinens utveckling. 

Stipendium inom oftalmiatrik

Bertha o Felix Neuberghs stiftelse, donationen -95, utlyser varje år ett »rese och/eller studiestipendium till yngre läkare eller yngre ograduerade forskare som önskar specialisera sig inom ämnesområdet oftalmiatrik«.

Stipendier för njurforskning

Stipendier för njurforskning

John och Britt Wennerströms forskningsstiftelse och Bertil och Berit Adströms forskningsstiftelse utlyser anslag.

Resebidrag till Stockholmsläkare

Resebidrag finns att söka för läkare under utbildning som bidrag för resor till kongresser, symposier och liknande utanför Sverige.

Anslag för forskning rörande hjärt–kärlsjukdomar

Anslag för forskning om hjärt–kärlsjukdomar

Nu går det att söka medel från Emelle Fond, som stödjer forskning rörande hjärt–kärlsjukdomar.

Stipendier att söka från Konrad och Helfrid Johanssons fond

Styrelsen för »Stiftelsen för Konrad och Helfrid Johansson fond för medicinsk forskning vid Göteborgs universitet« ledigförklarar ett antal stipendier för 2022.

Forskningsanslag från Cancer- och allergifonden

Under perioden 16 augusti–15 september 2022 kan alla cancer- och allergiforskare vid svenska universitet och högskolor ansöka om forskningsanslag från Cancer- och allergifonden.

Anslag för hiv/aidsforskning

Anslag för hiv/aidsforskning

Stiftelsen Läkare mot aids forskningsfond ledigförklarar forskningsanslag för studier som syftar till behandling av hiv-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder.

HLR-stipendium att söka

Stig Holmbergs HLR-stipendium finns att söka från Stiftelsen för hjärt–lungräddning i Sverige. 

Stipendium för kvinnliga läkarstudenter från Värmland

Karlstadskretsen av Fredrika Bremerförbundet ledigförklarar härmed kretsens stipendium för kvinnliga läkarstuderande från Värmland.

Medel att söka för närstående

Medel finns att söka från Elis och Elin Wingårds fond till förmån för behövande änkor och oförsörjda barn efter avlidna svenska läkare.

Information från SIM

Information om kurser med mera från Svensk internmedicinsk förening.

Bidrag till projekt om smärta

Värkstadsstiftelsen delar ut medel till projekt med syfte att öka livskvaliteten för människor med långvarig värk och smärta, psykiska eller psykosomatiska sjukdomstillstånd.

Stipendium inom oftalmiatrik

Stipendium inom oftalmiatrik

Bertha och Felix Neuberghs stiftelse utlyser »rese och/eller studiestipendium till yngre läkare eller yngre ograduerade forskare som önskar specialisera sig inom ämnesområdet oftalmiatrik«.

Stöd till medicinsk forskning rörande barn och ungdom

Frimurare Barnhusdirektionen utlyser forskningsanslag för år 2022.

Resebidrag till Stockholmsläkare

Resebidrag finns att söka för läkare under utbildning som bidrag för resor till kongresser, symposier och liknande utanför Sverige.

Femårigt anslag att söka för forskare

Femårigt anslag att söka

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) utlyser »SSMF Consolidator Grant« för forskande läkare som driver egen forskargrupp.

Bidrag för studieresor till England eller Frankrike

Bidrag för studieresor till England eller Frankrike

Sahlgrenska akademin utlyser resebidrag till legitimerade läkare för studieresor till England eller Frankrike, Hilda Johanssons minne 2022.

1 2 3 19