Denna webbplats vänder sig till läkare

Resebidrag för läkare att söka

Resebidrag till läkare under utbildning finns att söka för resor till kongresser, symposier och liknande utanför Sverige.

Bidrag från Värkstadsstiftelsen

Bidrag om maximalt 20 000 kronor kan sökas från Värkstadsstiftelsen för projekt med syfte att öka livskvaliteten för människor med långvarig värk och smärta, psykiska eller psykosomatiska sjukdomstillstånd.

Stig Holmbergs HLR-stipendium

Stiftelsen för hjärt–lungräddning i Sverige delar ut Stig Holmbergs HLR-stipendium med syfte att främja forskning och utveckling kring hjärtstoppsbehandling utanför sjukhus i Sverige

Fondmedel att söka

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut penningunderstöd till behövande läkare som är medlemmar i föreningen och framlidna läkares anhöriga.

Utlysning av resestipendium för trafikmedicinsk forskning

Svensk trafikmedicinsk förenings forskningsfond utlyser möjlighet att ansöka om resestipendium 2024 för genomförd värdefull insats inom det trafikmedicinska området samt för att främja sökandens och trafikmedicinens utveckling.

Forskningsbidrag att söka

Två forskningsstiftelser välkomnar ansökningar om bidrag till njurmedicinsk forskning.

Resebidrag att söka

Resebidrag finns att söka för läkare under utbildning som bidrag för resor till kongresser, symposier och liknande utanför Sverige.

Anslag för forskning om hjärt–kärlsjukdomar

Anslag att söka från Emelle Fond, som stödjer forskning rörande hjärt- och kärlsjukdomar.

Anslag för cancer- och allergiforskning

Cancer- och allergifonden utlyser forskningsanslag.

Anslag för hiv/aidsforskning

Stiftelsen Läkare mot aids forskningsfond ledigförklarar härmed forskningsanslag för studier som syftar till behandling av hiv-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder.

Anslag till projekt rörande långvarig värk och smärta

Bidrag om maximalt 20 000 kronor kan sökas från Värkstadsstiftelsen för projekt med syfte att öka livskvaliteten för människor med långvarig värk och smärta, psykiska eller psykosomatiska sjukdomstillstånd. 

Medel att söka från Konrad och Helfrid Johanssons fond 

Stipendium finns att söka från Stiftelsen Konrad och Helfrid Johanssons fond för yngre medicinsk forskare som avlagt medicine kandidatexamen eller jämförbar examen.

Stig Holmbergs HLR-stipendium

Syftet med stipendiet är att främja forskning och utveckling kring hjärtstoppsbehandling i Sverige med målet att sprida kunskapen om HLR och tidig defibrillering i samhället.

Resebidrag att söka

Läkare under utbildning som är medlemmar i Stockholms läkarförening kan söka resebidrag.

Bidrag från Värkstadsstiftelsen

Bidrag kan sökas för projekt med syfte att öka livskvaliteten för människor med långvarig värk och smärta, psykiska eller psykosomatiska sjukdomstillstånd.

Medel att söka från fonder i Göteborg

Medel att söka från olika fonder

Tre fonder med anknytning till Göteborgs läkaresällskap utlyser medel för blandat annat läkare och anhöriga.

Anslag för hiv/aidsforskning

Stiftelsen Läkare mot aids forskningsfond ledigförklarar härmed forskningsanslag för studier som syftar till behandling av hiv-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder.  

Fondmedel att söka

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut penningunderstöd till behövande läkare som är medlemmar i föreningen.

Forskningsmedel från Margareta Wingårds fond att söka

Göteborgs läkaresällskap genomför en extrautlysning inom 2022 för medel ur Margareta Wingårds fond.

Pris och resestipendium från Svensk trafikmedicinsk förening

Svensk trafikmedicinsk förenings forskningsfond utlyser härmed möjlighet att ansöka om pris för genomförd värdefull insats inom det trafikmedicinska området, eller resestipendium för att främja sökandens och trafikmedicinens utveckling. 

1 2 3 20