4:e Rolf Olsson-symposiet – Leverdagarna,
29–30 september, Hotel 11, Göteborg, i arrangemang av sektionen för gastroforskning, Göteborgs universitet, i samarbete med enheten för transplantation och leverkirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Tema: Medfödda sjukdomar som kan drabba levern

Program
TORSDAG 29 september
12.00 Registrering och lunch
13.00 Welcome
Moderatorer: Einar Björnsson, Gustaf Herlenius
13.05 Joseph R Bloomer: What a hepatol-
ogist needs to know about porphyrias
13.50–14.35 Ole Suhr: What a hepatologist needs to know about amyloidoses
Moderator: Birgitta Strandvik
15.00 Joyce Carlson: Alpha-1-antitrypsinbrist
15.45 Kerstin Westermark: Wilsons sjukdom
Moderator: Marie Krantz
16.30 Birgitta Strandvik: Vad en icke-pedi-atrisk hepatolog bör veta om cystisk fibros och andra medfödda metabola sjukdomar utöver dem som behandlas av andra föreläsare
17.15–18.00 Maria Castedal: Levertransplantation vid medfödd/metabol sjukdom utöver porfyrier, amyloidos och hereditär hemokromatos
19.30 Middag

FREDAG 30 september
Moderator: Maria Castedal
09.00 Rolf Hultcrantz: Hemokromatos
09.45–10.05 Einar Björnsson: Levertransplantation vid hemokromatos
Moderator: Michael Olausson
10.35 Lars Bäckman: Levertransplantations-året som gått
11.20 Styrbjörn Friman: Living-donor – omfattning, problem och framtid
12.00 Lunch

För ytterligare information och anmälan, se webbplatsen:
www.transplantationscentrum.se
Sista anmälningsdag är den 26 september

Rättvisa prioriteringar i vården – vem ska bestämma? Tredje nationella prioriteringskonferensen, 22–23 september, Göteborg

Teman:
• Behov och finansiering av framtidens vård och omsorg
• Politiska prioriteringar i vård och omsorg – kan de uppfattas som rättvisa och legitima?
• Öppna medicinska prioriteringar i vården – ett hot mot den professionella autonomin?
• Kan prioritering av omvårdnad och rehabilitering bli mer öppen?
• Prioriteringar inom kommunal vård och omsorg
• Den gemensamma arenan – om priorite-ringar i gränslandet mellan landsting och kommun
• Prioritering av prevention – kräver det särskilda principer?
• Medborgarens röst – vem lyssnar på den?
Medverkande: Erwin Bischofberger, Paula Blomqvist, Per Carlsson, Jennifer Gibson, Göran Hermerén, Paul Håkansson, Bengt Jönsson, Casten von Otter, Göran Rosenberg, Elisabeth Rynning, Zbigniew Sza-warski, Olivia Wigzell och Fredrik Belfrage (moderator)

Ytterligare information lämnas av Malin Kernell Tolf, tel 013-22 77 98, Katrin Lind-roth, tel 013-22 58 07 eller via webbplatsen: http://e.lio.se/prioriteringscentrum

Svenskt Smärtforum 2005, möte 6–7 oktober, Pulsen konferenscenter, Borås
Ur programmet
TORSDAG 6 oktober
10.30–16.30 Harald Breivik: Smärta i Europa
Dag Lundberg m fl: Den nya SBU-utredningen om metoder för behandling av långvarig smärta
16.45–18.00 Årsmöte
19.00 Gemensam middag

FREDAG 7 oktober
09.00–12.00 Aktuella avhandlingar inom smärtområdet
13.00–16.00 Tema: Det sjuka Sverige – smärtans sociala och kulturella sammanhang Medverkande: Jonas Frykman, Antoinette Hetzler m fl
För anmälan och preliminärt program, se
webbplatsen: www.smartforum2005.se
Sista anmälningsdag är den 12 september

Bättre reumatologi, höstkonferens 27–28 oktober, IVAs konferenslokaler, Grev Turegatan, Stockholm, arrangerad av Svensk reumatologisk förening
Målgrupp: Nuvarande och framtida chefer, ledare och verksamhetsförbättrare inom reumatologin
Programmet omfattar:
Förbättringsarbete – metodik
Rekrytering av nya läkare – redovisning av olika strategier
ST-utbildning och vidareutbildning
Uppbyggnad av forskningsenhet och integrering av klinik och forskning
Tillgänglighet och vårdgaranti
Verksamhetsuppföljning – register och läkemedelsarbete
Regional reumatologi – hur utvecklar vi det?
Gruppdiskussioner
Anmälan görs senast den 15 oktober per
e-post: tomas.bremell@vgregion.se eller fax 031- 82 87 45

Atrial fibrillation – scientific evidence and clinical practice, Berzelius symposium 64, November 2–4, Uppsala
Programme
WEDNESDAY, November 2
13.00 Carina Blomström Lundqvist: Wel-come address and introduction
13.15–14.30 Atrial fibrillation – defining the problem
Chairpersons: Lennart Bergfeldt and Lars Rydén
Håkan Walfridsson: Definition, classification and related arrhythmias
A John Camm: Atrial fibrillation – a common, life-threatening and cost driving ar-rhythmia
Per Blomström: Clinical manifestations and evaluation of patients with atrial fibrillation
15.00–17.00 Mechanisms
Chairpersons: Maurits Allessie and S Bertil Olsson
Carlo Pappone: The role of triggers, high frequency sources and neuronally induced atrial arrhythmias in the generation of AF
Pyotr Platonov: Atrial conduction – from cell to macro-anatomy – and the role of structural remodelling in the generation and perpetuation of atrial fibrillation
Maurits Allessie: Atrial repolarisation and the role of electrical remodelling in the generation and perpetuation of atrial fibrillation – important implications for the choice of therapy?
Josep Brugada: Genetics in atrial fibrillation – which mechanism?

THURSDAY, November 3
08.30–10.10 Antiarrhythmic agents and
other pharmacological agents for the treatment of atrial fibrillation
Chairpersons: Mårten Rosenqvist and Sam Levy
Josep Brugada: Prevention of atrial fibrillation with agents without class I and III prop-erties?
Nils Edvardsson: Antiarrhythmic agents for the prevention of paroxysmal and persistent atrial fibrillation – efficacy and safety aspects
Sam Levy: New atrial specific antiarrhythmic agents for the prevention of atrial fibrillation
Lennart Bergfeldt: Pharmacological agents and other options for rate control of atrial fibrillation
10.40–12.20 Antithromboembolic treatment in atrial fibrillation
Chairpersons: Lars Rydén and Nils Edvardsson
John Godtfredsen: Evidence based stroke risk stratification and prevention in patients with atrial fibrillation
Anders Roijer: Thromboembolic risk evaluation – the role of TEE and other diagnostic techniques
Viveka Frykman: Compliance to guidelines – a problem?
S Bertil Olsson: Emerging anti-thrombotic strategies for patients with atrial fibrillation
12.20 Lunch
13.50–14.50 Cardioversion and rate control of atrial fibrillation
Chairpersons: Harry Crijns and S Bertil Olsson
Stefan Lönnerholm: Electrical and pharmacological cardioversion – when and how?
Harry Crijns: Rate or rhythm control of atrial fibrillation – what is the evidence for choos-ing one or the other?
15.20–17.20 Catheter ablation of atrial fibrillation
Chairpersons: Karl Heinz Kück and Carina Blomström Lundqvist
Karl Heinz Kück: Catheter ablation of atrial fibrillation – evidence for pulmonary vein isolation, circumferential ablation, vagal denervation
Fiorenzo Gaita: Mapping and ablation tech-niques for AF ablation
Mats Jensen-Urstad: Safety considerations of catheter ablation of atrial fibrillation
Carina Blomström Lundqvist: Catheter ablation of atrial fibrillation – indications, patient selection, and financial implications

FRIDAY, November 4
08.30–10.10 Management of atrial fibrillation in specific situations
Chairpersons: Per Blomström and Anders Albåge
Lars Rydén: Atrial fibrillation and concomitant cardiovascular diseases – prognostic and therapeutic implications
Lena Jideus: Postoperative atrial fibrillation – prognostic and therapeutic implications
Måns Rosenqvist: Pacing in atrial fibrillation – for whom and how?
Nicholas Doll: Is there still a role for open heart surgery for cure of atrial fibrillation?
10.30 Revised guidelines and clinical prac-tice – 10 questions to the experts
Chairpersons: Carina Blomström Lundqvist and Lennart Bergfeldt
12.45 Closing remarks

For further information, see website:
www.svls.se

Complications in arthroscopic surgery,
international symposium, November 3–4, Roskilde, Denmark, arranged by The Danish Society for Arthroscopic Surgery and Sports-traumatology
Main topics:
• Iatrogenous lesions to vital structures and peroperative lesions to articular structures
• Pitfalls and complications in arthroscopic surgery in the shoulder, knee and ankle joints
• Complications in endoscopic extraarticular surgery
• Legal consequences of complications
• Complications to general anaesthesia and the different types of regional analgesia.
• Postoperative intraarticular infection
• Deep venous thrombosis
• Arthrofibrosis – how to treat the stiff joint
• Instrumental breakdown
• Implant failure

For further information and programme, see website: www.saks.nu

Den drabbade hjärnan – sjukdomar och kognition, Sveriges neuropsykologers förening håller riksstämma 16–18 november, Stora Teatern, Göteborg

Preliminärt program
Warrick Brewer: Workshop. Framing cognition from biology to behaviour. Research and clinical perspectives in neuropsychology
Arvid Carlsson: Min odyssé bland forskning-ens blindskär före och efter millennieskiftet
Kai Vageley: Perspective taking and social cognition in schizoprenia
Warrick Brewer: Olfactory identification ability and limbic–prefrontal abnormality through the course of psychosis from high-risk to chronic schizophrenia: What do smell deficits tell us about compromised adolescence?
Jarl Risberg: Evolutionära teorier om schizofreni
Roger Carlsson: Neurokognition och psykologisk behandling vid schizofreni
Peter Währborg: Vad hjärtat kan åstadkomma mot hjärnan och tvärt om
Anders Wallin: Vaskulär kognitiv störning – begrepp och mekanismer
Arto Nordlund: Vaskulär kognitiv störning – neuropsykologisk profil
Annika Renck: Neuropsykologiska utredningar av patienter med Parkinsons sjukdom i komplikationsfas – kliniska aspekter och dilemman
Per Hellström: Lågtryckshydrocefalus och cerebrala cystor – påverkan på kognitiva funktioner
Louise Hakenäs-Plate: Dystrophia myoto-nica hos barn – kognitiv avvikelse och förändring ur ett livsperspektiv
Stefan Winblad: Dystrophia myotonica hos vuxna – kognitiv avvikelse och förändring ur ett livsperspektiv
Paul Uvebrant: Epilepsi hos barn och vuxna
Göran Carlsson: Neuropsykologiska konsekvenser vid epilepsikirurgisk behandling av barn
Elisabeth Engman: Om longitudinella stu-dier av neuropsykologiska förändringar efter kirurgisk behandling av epilepsi
Susanna Danielsson: Epilepsi – neuropsykiatriska aspekter
Helge Malmgren: Lokalisation av psykiska funktioner och dysfunktioner med hjärnavbildningsmetoder
För ytterligare information och anmälan, se webbplatsen: www.neuropsykologi.org