»Skalpellen«

Päivi Kannisto, verksam vid kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Lund, har av kirurgterminen i Lund (termin 8) utsetts till mottagare av det pedagogiska priset »Skalpellen« för vårterminen 2005. Hon får utmärkelsen med följande motivering:

»Skalpellen tilldelas Päivi Kannisto för starkt engagemang och ett positivt bemötande under gynkursen. Päivi ställer upp och tar sig tid för studenterna och deras frågor. Hon är mån om att göra studenterna delaktiga i den kliniska vardagen vilket verkligen upp-skattas av oss kandidater. Dessutom är hon en härlig person som bjuder på sig själv och vi diggar starkt hennes tofflor.« •

På nya jobb

Vid Örnsköldsviks sjukvårdsförvaltning har som AT-läkare anställts Viktor Jóhannsson, Mia Ihrmel-Hansen, Tobias Järvinen, Elisabeth Rönnfjord och Piotr Kasina.

Maria Alsén har erhållit en tjänst som familjeläkare vid Nacksta vårdcentral.

Sedan den 1 juni är Urban Rydholm adjungerad professor i reumakirurgi vid Lunds universitet. •

Avlidna

Inger Brolin, Göteborg, 78 år, död 21 maj
Sami Helbaoui, Solna, 59 år, död 31 maj
Johann Kornfeld, Trosa, 84 år, död 16 maj
Hans-Gunnar Leche, Stockholm, 84 år, död 5 juni
Inga-Lill Moringlane, Bromma, 67 år, död 11 juni

Docenter

Medicinska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet har som docenter antagit Jenny Liao Persson i experimentell patologi och Anna Miller-Larsson i experimentell klinisk farmakologi. •

Anslag och bidrag ur Åke Wibergs stiftelse

Åke Wibergs stiftelse delar ut anslag till i första hand medicinsk forskning och därut-över till humanistisk forskning. Stiftelsen delar även ut bidrag till barns och ungdoms vård och fostran som främjas genom organisation eller institution som har sådant syfte samt till utbildning som bedrivs av skolor och motsvarande etablerade institutioner.
Ansökan skall göras via stiftelsens webb-plats: www.ake-wiberg.com. Komplett ansökan skall ha inkommit senast den 1 september. •