Snabb och effektiv behandling av specifika fobier, utbildning fredagen den 16 september, kl 09.00–16.00, psykologiska institutionen, Stockholms universitet, i arrangemang av Beteendeterapeutiska föreningen
Medverkande: Lars-Göran Öst
För ytterligare in formation, se webbplatsen:
http://www.kbt.nu
Sista anmälningsdag är den 1 september

Läkemedel, hälsa och miljö, seminarium fredagen den 16 september, kl 09.00, Sjöfartshuset, Stockholm, i arrangemang av Läkare för miljön
Preliminärt program
Ingrid Eckerman: En hälsofrämjande hälso- och sjukvård – vad är det? De fyra systemvillkoren – förutsättningen för uthållig sjukvård
Arne Melander: Förebyggande medicinering – vilken nytta har samhället?
Bo Gunnarsson: Läkemedel i miljön
Åsa Bergström: Miljöarbete inom läkemedelsindustrin
Åke Wennmalm: Sjukvårdens hantering av läkemedels miljöeffekter
Ingrid Eckerman: Alternativ till läkemedelsbehandling. Vilken effekt har rådgivning om livsstilsförändringar? Hur motiverar man patienten till förändring?
För ytterligare information, se webbplatsen: www.dnsy.se/lfm
Anmälan görs per e-post:
ingrid@eckerman.nu
Sista anmälningsdag är den 2 september

Transkulturell psykiatri, fördjupningskurs 26–30 september, Stockholm, i arrangemang av Transkulturellt centrum i samarbete med McGill University, Montreal
Föreläsare: Laurence Kirmayer, Lars-Christer Hydén, Manuel Fernandez, Sofie Bäärnhielm, Victoria Corbo, Batja Håkansson och Henrik Wahlberg
Ytterligare information lämnas på webbplatsen: www.sll.se/transkulturelltcentrum

Behandling av kronisk hjärtsvikt, terapi-inriktat symposium onsdagen den 5 oktober, Polstjärnan Konferens, Stockholm, arrangerat av Läksaks expertgrupp Hjärt–kärlsjukdomar
Program
12.30 Samling
Moderatorer: Paul Hjemdahl och Rolf Nordlander
13.30 Paul Hjemdahl: Inledning

13.35 Arne Martinsson: ACE-hämning och angiotensinreceptorblockad vid hjärtsvikt
13.50 Kenneth Pehrsson: Betablockad vid hjärtsvikt
14.05 Rickard Malmström: Aldosteronhämning vid hjärtsvikt
14.15 Frieder Braunschweig: Biventrikulär pacing/ICD vid hjärtsvikt
14.30–14.50 Lars Rydén: »Från evidens till klinik« i hjärtsviktsbehandlingen
15.20 Karl Swedberg: Viktiga nyheter i de reviderade europeiska riktlinjerna för behandling av hjärtsvikt
15.50 Karin Schenck-Gustafsson: Är kvinnorna bortglömda?
16.00 Vad behöver förändras? Paneldiskussion med föredragshållarna och Cecilia Linde
17.00 Avslutning
Ytterligare information lämnas av Inga Jägre, tel 08-737 32 59
Deltagandet är kostnadsfritt. Sista anmälningsdag är den 23 september