Prisad handledning vid Södersjukhuset
Professor Birger Winblad, studierektor för pediatrikkursen vid Sachsska barnsjukhuset, har utsetts till årets mottagare av SÖS-studenternas utbildningspris. Priset delas ut till den lärare på någon av de kliniska kurserna inom läkarutbildningens som de tycker är värd att uppmärksammas och består i en vandringspokal i silver.
Studenternas motivering till utmärkelsen lyder: »Genom stor entusiasm, kunnighet och pedagogisk förmåga har han gjort pediatrikkursen till kursernas kurs! Han är en förebild i sitt bemötande av såväl patienter, studenter som kollegor. Birger undervisar med humor, bjuder på sig själv samt tar fasta på studenternas förkunskaper och personliga kvaliteter.« •

Umeåprofessor blir president i ISH

Lars Hjalmar Lindholm, professor i allmänmedicin vid Umeå universitet, har valts till näste ordförande i International Society of Hypertension (ISH). Han utsågs den 17 juni till »President elect«, vilket innebär att han tillträder uppdraget i samband med organisationens nästa kongress som hålls i oktober 2006. •

Nya docenter

Vid Umeå universitet har följande personer antagits som docenter: Christine Brulin i omvårdnad, Anders Eklund i medicinsk teknik, Inga-Maj Johansson i neuroendokrinologi, Kristina Lejon i immungenetik, Tohr Nilsson i yrkes- och miljömedicin, Erik Nordh i klinisk neurofysiologi samt Ellinor Salander Renberg i medicinsk psykologi. •

Avlidna

Ulf Brunius, Trollhättan, 78 år, död 14 juni
Bengt Lennfalk, Norrköping, 77 år, död 24 juni
Lars Uggla, Kristianstad, 65 år, död 2 juni
Bo Åkerrén, Stockholm, 80 år, död 24 juni

Prisbelönt forskning

Margareta och Eric Modigs pris till en skicklig forskare inom Umeå universitet har tilldelats professor Kurt Boman. Han är sedan 1986 överläkare vid medicin-geriatrikkliniken i Skellefteå och är också knuten till institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.
Kurt Boman får priset för sina omfattande studier av de mekanismer som kan leda till hjärtinfarkt och rytmrubbningar i hjärtat samt de möjligheter som finns att förebygga dessa folksjukdomar. Priset kommer att delas ut i samband med Umeå universitets årshögtid den 29 oktober.

På nya jobb

Inom Örnsköldsviks sjukvårdsförvaltning har som ST-läkare förordnats Anneli Nilsson och Emma Öhlander i internmedicin samt Sara Strandberg i radiologi.

Magnus Karlegärd har anställts som ST-läkare vid Basenhet anestesi, Blekingesjukhuset, Karlskrona, med tillträde den 1 november.

Alejandro Utreras har erhållit en överläkartjänst inom ämnesområdet kardiologi vid medicinkliniken, Länssjukhuset Sundsvall–Härnösand. •

Styrelsebesättning

Svensk förening för diabetologi har följan-de styrelse 2005: Ulf Adamson (ordförande), Dic Aronson (vice ordförande), Björn Eliasson (vetenskaplig sekreterare), Åke Tenerz (kassör), Eva Toft (sekreterare) samt Stig Attvall (redaktör Diabetolognytt), Tomas Fritz, Maria Thunander, Ingmar Zachrisson och Soffia Gudbjörnsdottir (ledamöter). •


Professor Birger Winblad, studierektor för pediatrikkursen vid Sachsska barnsjukhuset