Läkartidningen bjuder här på sommarens sista dubbelkryss. Lös ordnycklarna A–V och skriv in bokstäverna i motsvarande rutor i det nedre rutsystemet där en mening bildas. En korrekt lösning ska samtidigt vertikalt i första rutraden A–V ge författarens för- och efternamn, samt titeln på dikten som citeras.

Skicka utskriften till:
Läkartidningen
Box 5603
114 86 Stockholm.
Märk kuvertet
»Sommarkryss 32–22«.

Din lösning vill vi ha senast den 24 augusti 2005. De tre först öppnade rätta lösningarna belönas med bokcheckar.

Klicka på ”Läs artikeln som PDF” ovan till höger.

Lycka till!