Svenska skolläkarföreningen utlyser 1–4 bidrag på sammanlagt 30 000 kr till projekt som rör skolelevers hälsa. Vi vill i första hand stödja skolhälsorelaterat utvecklingsarbete men välkomnar även ansökningar till både etablerade och nystartade forskningsprojekt inom ämnesområdet. Resebidrag med direkt anknytning till ett forskningsprojekt kan också komma i fråga. Huvudsökanden ska vara medlem i Skolläkarföreningen.

Ansökan ska innehålla en kortfattad projektplan där genomförande och syfte, finansiering samt sökandens meriter framgår. Ansökan skickas per e-post: josef.milerad@lidingo.se senast den 31 augusti.

Detaljerade anvisningar för ansökan finns att hämta via www.slf.se/skollakare.