1. Endokrinologi för allmänläkare, 9–10 september, Stockholm

Kursledare: Jonas Tovi, Mats Palmér m fl

2. Praktisk juridik för allmänläkare – intyg, lagar, sekretess, 19–20 september, Stockholm

Kursledare: Margaretha Buhre, Susanne Linder och Per Gröndahl

3. Barnhälsovård för allmänläkare, 1–3 oktober, Karlskrona

Kursledare: Hans Edenwall, Christer Olofsson m fl

4. När doktorn tar av sig skorna – en utbildning om sjukvård i hemmet, 16–17 oktober, Sollentuna

Kursledare: Gunnar Carlgren och Lena Pomerleau

5. Endokrinologi för allmänläkare, 4–5 november, Stockholm

Kursledare: Jonas Tovi, Mats Palmér m fl

6. Praktisk diagnostik och behandling av idrottsskador, 21–22 november, Stockholm

Kursledare: Björn Engström, Anders Valentin och Sandra af Winklerfelt

Alla kurser kostar 5 000 kr (inkl moms) utom kurs 4 som kostar 3 750 kr (inkl moms). Kostnad för logi och resor tillkommer.

För mer information och anmälan, se www.svdlf.se

Frågor om kurserna besvaras av Anne-Marie Johansson på DLF:s kansli, Box 5610, 114 86 Stockholm, tel 08-790 33 91, fax 08-790 33 95, e-post: anne-marie.johansson@slf.se 

Anmälan ska vara DLF tillhanda senast den 28 maj.