Penningunderstöd till behövande läkare som är medlemmar i föreningen och framlidna läkares anhöriga. Till egenhändigt skriven ansökan skall bifogas kopia av självdeklaration samt övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Resebidrag till läkare under utbildning (ej uppnådd specialistkompetens) som bidrag för resor till kongresser, symposier och liknande utanför Sverige. Förtur ges till fackligt engagerade läkare. Medlemskap i Stockholms läkarförening är ett krav.

Sökanden kan beviljas bidrag om maximalt 20 000 kr. Till egenhändigt skriven ansökan skall bifogas handlingar som sökanden önskar åberopa.

Ansökan om fondmedel skall vara Stockholms läkarförening, Box 5610, 114 86 Stockholm, tillhanda senast den 30 juni 2013.