Forskning rörande intensivvård av patienter med immunologiska sjukdomar bör äga en hög prioritet.

Ansökan (i original och fyra kopior) ska åtföljas av meritförteckning inklusive förteckning över publicerade skrifter respektive föredrag samt innehålla en noggrann redogörelse för forskningsprojektets innehåll och finansiering samt en motivering till valet av utländskt lärosäte.

Ansökan ställs till Olof Norlanders Minnesstiftelse, ANOPIVA-kliniken, F2:00, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, 171 76 Stockholm.

Ansökan kan även skickas via e-post: ann.norberg@karolinska.se

Sista ansökningsdag är den 1 oktober.

Upplysningar lämnas av Ann Norberg, tel 08-517 720 64, e-post: ann.norberg@karolinska.se eller Lars I Eriksson, tel 08-517 723 40, e-post: lars.i.eriksson@ karolinska.se