Frivillig specialistexamen i ämnet ögonsjukdomar äger rum 21–22 oktober i Helsingborg. Examinationen består av skrivning den 21 oktober samt en muntlig examination den 22 oktober. Deltagare i examinationen bör vara färdig specialist eller i slutet av sin specialistutbildning.

För information, kontakta Kristina Tornqvist, tel 042-406 25 77, eller e-post: kristina.tornqvist@skane.se

Preliminär anmälan önskas senast den 16 juni och slutgiltig anmälan senast den 31 augusti.