I år fyller A Scalpella, Medicinska föreningens kammarkör, 40 år. Detta kommer att firas den 19 oktober med en jubileumskonsert och efterföljande sittning på Medicinska föreningen i Stockholm.
Är du en f d medlem i kören? Anmäl dig redan i dag via ‹www.ascalpella.se/40ar