Styrelsen för Provinsialläkarstiftelsen anordnar våren 2014 följande fortbildningskurser för distriktsläkare:

1. Endokrinologi för allmänläkare, 17–18 mars, Stockholm

Kursledare: Jonas Tovi, Mats Palmér m fl

2. Praktisk juridik för allmänläkare – intyg, lagar, sekretess, 2–3 april, Stockholm

Kursledare: Margaretha Buhre, Susanne Linder och Per Gröndahl

3. Praktisk diagnostik och behandling av idrottsskador, 3–4 april, Stockholm

Kursledare: Björn Engström, Anders Valentin och Sandra af Winklerfelt

4. Urologi för allmänläkare, 24–25 april, internat i Stockholmstrakten

Kursledare: Astrid Lundevall och Lennart Wagrell

5. Palliativ medicin med inriktning på särskilt boende, 5–6 maj, internat i Stockholmstrakten

Kursledare: Inger Fridegren, Lena Hjelmérus, Staffan Lundström m fl

6. Psykiatri med och för allmänläkare, 6–7 maj, Stockholm

Kursledare: Sandra af Winklerfelt

Alla kurser kostar 5 000 kr (inkl moms). Kostnad för logi och resor tillkommer.

För mer information och anmälan, se ‹www.svdlf.se›. Frågor om kurserna besvaras av Anne-Marie Johansson på DLF:s kansli, Box 5610, 114 86 Stockholm, tel 08-790 33 91, fax 08-790 33 95, e-post: anne-marie.johansson@slf.se

Anmälan ska vara DLF tillhanda senast den 19 november 2013.