Rotarys läkarbank söker läkare som vill arbeta som volontärer i Kenya under sex veckor. Det vanligaste sjukdomspanoramat är malaria och infektionssjukdomar, oftast från luftvägarna, och man ser t ex otiter och hud- och svampinfektioner av helt annat slag än i Sverige. 

Ingen betalning – du är volontär, men Rotarys läkarbank betalar omkostnaderna, resan och boendet. Ring Rotarys läkarbank, tel 0383-46 74 82, eller Margareta Wargelius, distriktsläkare i Kalmar, tel 070-671 85 58. 

För mer information, se http://www.rotarydoctors.se