Svensk förening för klinisk nutrition (SFKN) utlyser två forskarstipendier om vardera 50 000 kr under temat »Den orofaryngeala dysfagins påverkan på näringsintaget«. 

Stipendierna ska i första hand gå till kliniska forskare som är i början av sin forskarkarriär och pengarna bör användas som en del i ett forskningsprojekt. 

För ytterligare information, se http://www.sfkn.se under länken »Aktuellt« eller kontakta Gunnar Akner, e-post: akner.gunnar@gmail.com Sista ansökningsdag är den 31 mars. 

Stipendierna kommer högtidligen att delas ut i samband med Nutritionsdagen i Lund den 6 maj.