Svenska föreningen för medicinsk psykologi inbjuder till 2014 års skrivartävling för läkare, medicinsk personal samt läkarstudenter och AT-läkare.

För ytterligare information, se http://www.sfmd.se 

Bidraget ska vara bedömarkommittén tillhanda senast den 15 november.