Forskarna som fick nya anslag från Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond är:

Ujjwal Neogi, Karolinska institutet, har tilldelats 150 000 kr för projektet »Viral genome wide association study to understand the mechanism of protease inhibitor failure

.«

Johanna Tauriainen, Karolinska Institutet,  har tilldelats 150 000 kr för projektet »Restoration of HIV-specific CD8 T cell function by blockade of the inhibitory receptor TIGIT

«.

Guruswamy Karnam, Karolinska Institutet, har tilldelats 150 000 kr för projektet »Levels of anti-HIV antibodies as indicator of the HIV reservoir«.

Anton Reepalu, Medicinska fakulteten, Lunds universitet, har tilldelats 75 000 kr för projektet »Förvärvad och överförd antiretroviral resistens hos HIV+ patienter vid etiopiska vårdcentral«.